Застраховка за Туристи в България

Един иновативен продукт, подходящ за пътуване в страната с цел почивка, планински излет, ски, почивка на море, риболов, посещение на спа и уелнес центрове, исторически забележителности и др.

Застраховател по полицата е Дженерали. Застраховат се български и чуждестранни граждани на възраст над 6 месеца до 75 години, към датата на начало на застраховката.
 

ЗАСТРАХОВКАТА Е С ШИРОКО ПОКРИТИЕ И ВАЛИДНОСТ

 • пътуване в страната с цел почивка;
 • планински излет;
 • ски;
 • почивка на море;
 • посещение на Спа и Уелнес центрове;
 • риболов;
 • посещение на исторически забележителности и др.

Покритията са валидни дори когато сами организирате почивката си и нямате резервации за хотели и не сте закупили туристически пакети за почивка.
 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

 • Медицински разходи вследствие на злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за прегледи, лечение, оказване на първа помощ, както и амбулаторно и/или стационарно лечение с прием в болнично заведение.
 • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Р България.
 • Разходи за транспортиране на тленни останки, в случай на смърт на застрахованото лице, до адреса на неговото местоживеене в Р България. Покриват се разходи до 500 лева.
 • Разходи за спешна стоматологична помощ с лимит на покритие 150 лева. 
 • Злополука. В случай на смърт на застрахования от злополука, на законните наследници се изплаща застрахователна сума в размер на 1000 лева.

Срещу минимално заплащане могат да бъдат включени допълнителни рискове по застраховката, избрани от Вас. Сключват се само в комбинация с основното покритие.

 • Дневни пари за болничен престой, вследствие злополука или акутно заболяване при приемане в болница на застрахованото лице. Покриват се разходи в размер на 15 лева за всеки ден болнично лечение, за максимален период от 10 дни през срока на застраховката.
 • Злополука. В случай на смърт на застрахования от злополука, на законните наследници се изплаща застрахователна сума в размер на 5000 лева.
 • Практикуване на зимни спортове и/или участие в организирани любителски спортни състезания. Покриват се разходи и/или обезщетения, възникнали във връзка с практикуване на зимни спортове и/или участие в любителски спортни състезания.

ЦЕНИ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Може да се застраховате за 2000 лв., 5000 лв. или 10 000 лв.
Цената зависи от избрания от Вас брой дни, през които да е валидна.
 

Тарифа


* Посочените цени са без включен данък върху застрахователните премии в размер на 2%.
* При практикуване на зимни спортове се прилага завишение на премията в размер на 100%.

Територия на валидност

Застраховката е валидна само за територията на Р България.
 

   SDI предлага Медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19 или с до 20% БОНУС покритие и ПОДАРЪК - три безплатни клаузи. Вижте повече ТУК.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

 • Срокът на валидност на застраховката се избира от Застрахования и може да бъде от 1 ден до 360 последователни дни включително;
 • Застрахователното покритие започва с напускането на територията на населеното място, в което живее застрахования, но не по рано от 00:00 ч. на деня, посочен в полицата за начало на застраховката;
 • Застрахователното покритие се прекратява със завръщането на застрахования на територията на населеното място, в което живее или в 24:00 ч. на деня, посочен за край на застраховката - което от двете условия настъпи по-рано.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 10% отстъпка. 


Нямате карта SDI или сте я загубили? 

Това не е проблем, можете да я вземете с няколко клика от мобилното приложение Cardbox или във всеки от нашите над 200 офиса.


Свалете Cardbox от ТУК.
Вижте най-близките офиси ТУК.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 10% отстъпка. 

Нямате карта SDI или сте я загубили? 
Това не е проблем, можете да я вземете с няколко клика от мобилното приложение Cardbox или във всеки от нашите над 200 офиса.

Свалете Cardbox от ТУК.

Вижте най-близките офиси ТУК.

Важна информация

В слувай на застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя и да изпълни всички указания, дадени му от него.
 

За допълнителни въпроси относно застраховка за Туристи в България може да ни пишете ТУК или да се свържете с нашите консултанти на безплатния ни телефон за клиенти 0800 11 300.

Общи условия и информационен документ
 

 Общи условия на застраховка за Туристи в България


 Информационен документ на застраховка за Туристи в България

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия
на застраховка за Туристи
в България


Информационен документ
на застраховка за Туристи
в България

Рейтинг на застраховката

Рейтинг: 4.36 от 5. Гласували общо: 61 потребители

Коментари за нас в Google