При щета

 

1

 

SDI като застрахователен брокер полага грижи за своите клиенти и при настъпване на застрахователно събитие. При сключване на застраховка винаги предоставяме на клиентите си следната минимално необходима информация, която трябва да знаят, за да си осигурят успешното решаване на щетата им от застрахователя:

  • Не оставяйте никога/ не забравяйте ключовете, документите за собственост и панела на радиооборудването в МПС.
  • Не оставяйте никога МПС със запален двигател на улицата, пред дома или гаража си, без надзор.
  • Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство или дистанционно управление от МПС, свидетелство за регистрация (талон) на МПС или регистрационните табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете и „Каско“ застрахователя си в срок от 24 часа от установяване на загубата.
  • Винаги декларирайте вярно и точно обстоятелствата, за които ви искат информация при сключване на застрахователната полица или попитайте, когато не сте сигурни как да отговорите.

В този раздел може да намерите още: