Медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за Covid-19

Медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за Covid-19

Виж цените       КАЛКУЛАТОР       Поръчай онлайн

Виж цените

КАЛКУЛАТОР

Поръчай онлайн

Медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19 може да сключите във всички офиси на SDI в цялата страна.

Застраховател по полицата е ЗК Лев Инс АД, а асистиращата компания е Coris Bulgaria Ltd (клон на Coris international). Кол центърът на асистиращата компания е български и работи 24 часа, 7 дни в седмицата.

По условията на компанията могат да се застраховат български и чуждестранни граждани, на възраст до 85 години към датата на начало на застраховката.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

 • Медицински разходи вследствие на злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за медицински прегледи, изследвания, закупени лекарства, предписани от лекар провел прегледите и/или изследванията, диагностициране и хирургическа намеса, разходи за болничен престой и други, свързани с амбулаторно и стационарно лечение;
   
 • Разходи за спешна стоматологична помощ с лимит 350 валутни единици. Покриват се разходи за отстраняване на силен зъбобол или силна болка от остър възпалителен процес в устната кухина вследствие на злополука и при пулпит, инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, както и предписани във връзка с тях медикаменти и контролен преглед. За лица над 70 години покритието е изключен риск;
   
 • Разходи за репатриране на застрахования вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за превозване на застрахования от мястото, където се намира (място на събитието) до дома му или до болница в България или в страната на постоянното му местоживеене, ако здравословното му състояние позволява да пътува. Лекари, определени от асистанс компанията и медицинското заведение, провело лечението или лекуващ лекар, са единствените лица, които имат право да вземат решение кога и по какъв начин да бъде осъществено репатрирането;
   
 • Разходи за репатриране на тленни останки в случай на смърт на застрахованото лице вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за транспортиране на тленните останки на застрахования от мястото на настъпване на смъртта до мястото за погребение в България или страната на постоянното му местоживеене. Застрахователят изплаща разходи за репатриране вследствие злополука или (акутно) заболяване, направени най-късно до 25 дни след датата на настъпване на застрахователно събитие.

Срещу минимално заплащане могат да бъдат включени допълнителни рискове по застраховката, избрани от Вас. Сключват се само в комбинация с основното покритие.

 • Разходи за спасителни разноски. Покриват се реално извършени разходи по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт, осъществени от организации, които са ангажирани в действия за издирване и спасяване на застрахованото лице;
   
 • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука. Изплаща се:
  - При смърт на застрахования от злополука, на законните наследници на застрахования, а ако няма такива на лицата живели в едно домакинство със застрахования се изплаща договорената застрахователна сума (1000, 5000 или 10 000 валутни единици). Задължението на застрахователя да изплати договорената застрахователна сума възниква, когато смъртта е настъпила по време на действие на застраховката и е в причинна връзка със злополука. Не се застраховат лица под 14 години;
  - При трайно загубена работоспособност вследствие злополука - на застрахования се изплаща процент (%) от застрахователната сума, равен на процента намалена работоспособност, определен от ТЕЛК или ЗЕК на застрахователя;
   
 • Дневни пари за болничен престой. Изплаща се обезщетение в размер на 20 валутни единици за всеки 24-часов престой на застрахования в болница, за не повече от 15 дни, когато настаняването в болница е наложено вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване;
   
 • Лични разходи вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване - покриват разходи за:
  - Транспорт – покриват се действително извършени разходи с лимит до 100 валутни единици за превоз от мястото на събитието до лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ;
  - Спешно пътуване на член от семейството - покриват се разходи за самолетен билет на член от семейството, посочено от Застрахования с лимит от 200 валутни единици при приемане в болница на застрахованото лице за повече от 10 последователни дни и при условие, че няма пълнолетен придружител с него;
  - Завръщане на дете до 18 години, до България или страната на постоянно местоживеене на Застрахования. Покриват се разходи за самолетен билет с лимит до 200 валутни единици при приемане в болница на застрахованото лице, когато е придружавано от дете и в случай че няма друг възрастен който да го придружава;
   
 • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж – изплащат се следните обезщетения:
  - При „Кражба на личен багаж” - до 100 валутни единици за една отделна вещ и до 400 валутни единици за всички вещи;  
  - При „Загуба на личен багаж” - до 200 валутни единици за 1 брой изгубен багаж и до 400 валутни единици в агрегат;
  - При „Забавяне на личен багаж” - на застрахования се изплаща обезщетение в размер на 50 валутни единици, когато забавянето е над 6 до 12 часа, 100 валутни единици, когато забавянето е от 12 до 24 часа и 400 валутни единици за закъснение над 24 часа.
   
 • Разходи за откраднати или изгубени документи. Покриват се разходи с лимит до 100 валутни единици за преиздаване на лични документи (паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС), в случай че при пътуване в чужбина те бъдат откраднати или загубени;
 • Гражданска отговорност към трети лица. Покриват се присъдени суми до размера на договорения в полицата лимит за причинени от застрахования имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица;
   
 • Правна помощ. Покриват се действително извършени разходи в чужбина, свързани с правна защита на застрахования, ако той бъде подведен под отговорност, като адвокатски хонорари и съдебни разноски.

ЦЕНИ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Вижте цените и покритията в нашия калкулатор. При онлайн поръчка, получавате БЕЗПЛАТНА доставка до офис на SDI и възможност за избор на плащане - в брой при доставка, с банкова карта или чрез системата на еРау.
 

КАЛКУЛАТОР

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ

Застраховката е валидна в цял свят, с изключение на Р България. В случаите когато са застраховани чуждестранни граждани, застраховката не важи в държавите, чиито граждани са.
 

   SDI предлага Застраховка за Туристи в България, покриваща медицински разноски. Застраховката е подходяща за пътуване в страната с цел почивка, планински излет, ски, почивка на море, риболов, посещение на спа и уелнес центрове, исторически забележителности и др. Вижте повече ТУК.

СРОК на застраховката

 • Срокът на застраховката избирате Вие и може да бъде от 1 до 365 последователни дни включително.
   
 • Застрахователното покритие започва с напускането на територията на Р България от застрахования, но не по-рано от 00:00 ч. на деня, посочен в полицата за начало на застраховката и се прекратява със завръщането на територията на Р България или в 24:00 ч. на деня посочен за край на застраховката – което от двете условия настъпи по-рано;
 • Застраховката се сключва само и единствено преди началото на пътуването в чужбина, при условие че Застрахованият се намира на територията на България. Полица, сключена при неспазване на това условие, е невалидна.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 20% отстъпка. 


Нямате карта SDI или сте я загубили? 

Това не е проблем, можете да я вземете с няколко клика от мобилното приложение Cardbox или във всеки от нашите над 200 офиса.


Свалете Cardbox от ТУК.
Вижте най-близките офиси ТУК.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 20% отстъпка. 

Нямате карта SDI или сте я загубили? 
Това не е проблем, можете да я вземете с няколко клика от мобилното приложение Cardbox или във всеки от нашите над 200 офиса.

Свалете Cardbox от ТУК.
Вижте най-близките офиси ТУК.

Важна информация

В случай на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен, лично или чрез свой представител, в срок от 24 часа от настъпване на застрахователното събитие да уведоми денонощната служба на Асистанс компанията чрез обаждане по телефона на посочените в полицата телефонни номера.

 • Асистиращата компания насочва Застрахования към най-близкото подходящо здравно заведение за оказване на медицинска помощ и заплаща направените медицински разходи - директно разплащане между застрахователната компания и лечебното заведение;
   
 • Ако застрахованият сам е заплатил разходите за оказаната медицинска помощ, при връщане в България той може да предяви претенция за възстановяване на направените от него разходи, като предяви претенцията си директно към Лев Инс и представи всички медицински и разходни документи в оригинал, необходими за установяване на събитието и правото на обезщетение;

За допълнителни въпроси относно Медицинска застраховка при пътуване в чужбина може да ни пишете ТУК или да се свържете с нашите консултанти на безплатния ни телефон за клиенти 0800 11 300.

Общи условия и информационен документ
 

 Общи условия на медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19


 Информационен документ на медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19

 

подаръчен ваучер за почивки

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия
на медицинска застраховка
при пътуване в чужбина
с покритие за COVID-19


Информационен документ 
на медицинска застраховка
при пътуване в чужбина
с покритие за COVID-19

Рейтинг на застраховката

Рейтинг: 4.10 от 5. Гласували общо: 42 потребители