УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила от 02.05.2018 г., Последно актуализирано на 15.03.2021 г.

Настоящия документ има за цел да информира нашите клиенти  – физически лица, съответно представителите на клиенти юридически лица, относно това как ние, „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД, при осъществяване на дейността ни, събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас. Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент.

Ние сме съобразили настоящото уведомление за поверителност („Уведомлението“) със Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламента“), в сила от 25 май 2018 г.

Съгласно Регламента и българският Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

От Уведомлението Вие ще научите:
Какви лични данни събираме
Как събираме и използваме вашите лични данни
С кого споделяме Вашите лични данни
Предаване на лични данни извън България
Колко време съхраняваме личните Ви данни
Колко защитени са личните ви данни
Какви права имате
Какво е важно да знаете при упражняване на правата Ви
Как ще Ви уведомим за промени в съдържанието на настоящото уведомление
Как да се свържете с нас

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ:

Когато се обръщате към нас лично или чрез Ваш овластен представител, независимо дали в наш обект, по интернет чрез страницата ни www.sdi.bg, или чрез мобилното ни приложение, за да ни възложите застрахователно посредничество (да Ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка, и т.н.), да станете член на SDI Клуб, или да зададете въпроси или заявите Ваши права или да подадете жалба, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

 • Вашите имена и ЕГН – така че ние да знаем кой сте Вие и защото те се вписват в застрахователния договор и/или в регистъра за жалби;

 • имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка на застраховка, да Ви уведомим за падеж на вноска или изтичане на срок на застрахователния договор, да Ви дадем информация за отстъпки и промоции като клиент или като член на SDI Клуб, да зададете въпроси или подадете оплакване/жалба и др. Вие можете да поискате да не получавате повече имейл съобщения от нас като натиснете връзката [Отписване/ Unsubscribe], намираща се в долната част на имейл съобщението, което сме ви изпратили или като ни изпратите за тази цел ваш имейл на адрес gdpr@sdi.bg;

 • адрес, на който пребивавате – защото той трябва да се впише в застрахователния договор, за да можем да Ви изпратим застрахователната Ви полица, поръчана онлайн по куриер, да Ви контактуваме по пощата (ако това е Вашето предпочитание) или да получите отговор на Ваша жалба, ако така сте поискали;

 • мобилен или друг телефонен номер – за да можем да Ви се обадим или изпратим SМS, за да Ви подсетим за наближаваща вноска от премията, изтичане на срок на застрахователен договор*, да Ви уведомим за промоции и отстъпки за клиенти и членове на SDI Клуб, да Ви изпратим анкети за оценка на обслужването, което сте получили в офисите на SDI,  или да Ви съобщим друга съществена информация във връзка с Вашата застраховка или с подадена от Вас жалба;

           *Изпращанeто на SMS не отменя ангажимента на клиента да следи сроковете, тъй като поради технически или други причини                 SMS може да не бъде доставен.

 • Ако сте направили поръчка през интернет страницата ни или мобилно приложение или се записвате за получаване на бюлетин, получаваме техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашата страница, IP адрес при посещение на страницата – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга.

 • Ние може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация, изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“, включително за локацията Ви с Ваше разрешение, за да Ви укажем най-близкия наш офис. За да научите какви бисквитки използваме и начина по който може да ги управлявате, моля запознайте се с „Политиката за бисквитките“;

 • Ваши гласови данни - когато се обадите на нашия телефон за клиенти и разговорът бъде записван, за което ще чуете съобщение;

 • Ваш видеообраз – при посещение в нашите офиси за продажба на застраховки, където се извършва видеонаблюдение (Моля запознайте се с Уведомлението за поверителност относно видеонаблюдението);

 • Вашето семейно положение или данни за имотно състояние – когато искате да сключите чрез нас имуществена застраховка;

 • Чувствителни ЛД свързани с вашето здравословно състояние – когато искате да сключите чрез нас застраховка живот, медицински застраховки или други застраховки, изискващи предварителна информация за Вашето здравословно състояние, предоставени с Ваше съгласие, или когато Ви съдействаме за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития, свързани с увреждания на здравето

 • Финансова информация – Данни за банкови сметки, произход на средствата;

 • Длъжност, в организацията/дружеството, в което работите или представлявате – когато влизаме в договорни отношения с организация/юридическо лице; за целите на сключване на групови застраховки  от Вашия работодател, когато Вие сте застраховано лице; или за предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател (например при настъпили щети на управляван от Вас служебен автомобил), в които случаи може да събираме и Вашите имена и ЕГН.

 • При животозастраховане – в изпълнение на наши задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари, в процеса на извършване на комплексна проверка на клиента, ние събираме данни от лична карта и снимка (от копие на л.к.); дата и място на раждане; данни за свързани лица, заемащи висша държавна длъжност; гражданство; държава на постоянно пребиваване; професионална дейност; крайни собственици на клиент ЮЛ; произход на средствата;

 • всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте;

Ние може да събираме данни за Вас и от публични източници, например търговския регистър за справка за представителната ви власт относно дружеството, с което сключваме договор. Ние можем да получим Ваши данни и от Вашия работодател или колеги, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на сключения с нас договор.

Ние знаем, че тази информация може да изглежда в повече, но ние я използваме цялата, за да бъдете възможно най-удовлетворени при ползване на нашите услуги.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни дейност по застрахователно посредничество, за осигуряване на сигурността в нашите обекти, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем застрахователна полица. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

Следва да имате предвид, че ако посещавате офис на ЕС ДИ АЙ ГРУП, който се намира в мол, бизнес сграда или в друго подобно място, трети лица, различни от нас, например фирмата-собственик на съответната сграда могат да обработват Ваши лични данни на собствено основание (като администратори на лични данни, независими от ЕС ДИ АЙ ГРУП), включително лични данни във връзка с издаване на карти за достъп до сградите и зоните за паркиране (идентификационни данни на лица и превозни средства, часова на влизане и излизане от помещенията), видеонаблюдение (Ваши изображения), достъп до безплатен WIFI (МАС адрес на устройството). ЕС ДИ АЙ ГРУП не носи отговорност относно обработването на лични данни от трети лица в качеството им на независими администратори, Евентуални въпроси, свързани с такова обработване на лични данни можете да отправяте към съответните трети лица, които го извършват и контролират.

 

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

По-горе ние Ви запознахме накратко защо ни е нужно да събираме всяка от посочените категории Ваши лични данни. Ето и малко повече детайли какво ние правим с информацията, която ни предоставяте.

Първо, ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

 • във връзка със сключване и за изпълнение на договор за възлагане, който сключваме с Вас (включително в устна форма при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“); в това число предоставяне на съдействие за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития или щети;  или

 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а при животозастраховане - в Закона за мерките срещу изпиране на пари или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или

 • наш или на трето лице легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са подобряване сигурността в нашите офисите (за което извършваме видеонаблюдение), повишаване качеството на обслужването (за което например извършваме видеонаблюдение или може да записваме разговорите с клиенти от нашия безплатен телефон за клиенти) или да Ви изпратим анкета по телефон или Viber за оценка на обслужването, което сте получили в офисите на SDI) и поддържане на отношенията с нашите клиенти, за управление на клиентска база за наши рекламни цели, както и на наши партньори по клубна карта, водене на кореспонденция с клиенти и трети лица по имейл, по поща или чрез нашия чат на интернет страницата ни във връзка с техни запитвания, жалби или с цел да им предложим нашите услуги, при установяване упражняванe и защита на правни претенции; Примери за легитимен интерес на трето лице (Вашият работодател) са предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател за получаване на обезщетение при щети на управляван от Вас служебен автомобил и др. 

 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например като попълните заявление, за да станете член на SDI Клуб и да получавате съобщения от нас за отстъпки и промоции, предоставяни от нас или от нашите партньори по програмата, или относно ползване на „бисквитки“; предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

 1. Да Ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които Вие сте поискали, включително да Ви уведомяваме за падежи на вноски или изтичане на срокове за подновяване на застрахователния Ви договор, да съдействаме при заявяване на претенция/щета към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие;

 2. Да Ви предоставяме отстъпки като клиент;

 3. Да Ви предоставяме информация във връзка с услуги и отстъпки от нас и нашите партньори по програма SDI Клуб, включително маркетингови съобщения или поздравления за рождени или именни дни или официални празници, чрез каналите за комуникация, които сте избрали (телефон, текстови съобщения (SMS, Viber, email) - в интернет сайтове на трети лица или в социалните мрежи, в които имате профили;

 4. Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване/жалба или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на офисите, или за пробив в сигурността на данните;

 5. Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания (включително за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма), да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;

 6. Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;

 7. Да гарантираме качеството на обслужването, сигурността на персонала и клиентите и опазване на имуществото в нашите офиси;

 8. Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление;

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

 

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;

 • Някои от партньорите по програмата Клубна Карта SDI, за да могат да Ви предоставят отстъпките;

 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори;

 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 • Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни, или ви изпращаме рекламни / маркетингови съобщения (вкл. Google, Facebook, Instagram, Viber и др.)

Също така, моля да имате предвид, че нашата интернет страница или мобилно приложение може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящото Уведомление се отнася единствено до личната информация, която „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД събира за Вас чрез своята интернет страница или по друг начин.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Застрахователните дружества, с които сте  избрали да сключите застрахователен договор ще обработват Вашите лични данни за собствени цели, така както са описани в тяхната информация за поверителност.

Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от търговците, с които ние работим, моля уведомете ни на следния имейл адрес gdpr@sdi.bg.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ:

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, и (б) целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол - 11 години). Ние сме длъжни да се съобразяваме с указания за съхраняване в по-дълги срокове на директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" или на други държавни органи. Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством SSL, използваме специална система за архивиране Акронис, имаме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по защита на данните. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата лична информация, която споделяте с нас през интернет. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск. 

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ:

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, обърнете се към нашето Длъжностно лице по защита на данните, чийто координати за връзка са посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас.

 

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;

 2. Правото да поискате коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас - когато обработването не отговаря на изискванията на закона;

 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите когато има жалба, която е в процес на разглеждане;

 4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни - при наличие на законово основание за това или когато то е за целите на директния маркетинг;

 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) - в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато Вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;

 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);

 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни;

 8. Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.
  За да упражните правата си следва да отправите искането си на посочените най-долу електронна поща или адрес.

За да упражните правата си следва да отправите искането си на посочените най-долу електронна поща или адрес.

Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до личните данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти, в резултат на автоматизирано обработване на техни лични данни.

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото Ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай, че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна (или на профилиране, ако ние започнем да извършваме такова и за което ще ви уведомим), ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

В случай, че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг (което би могло да включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг) и ние ще прекратим обработването им.

Ако не желаете да получавате от нас информация и оферти относно нашите отстъпки и промоции и тези на партньорите ни в SDI Клуб, моля уведомете ни писмено за това на имейл адрес gdpr@sdi.bg или на адреса, посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас, като посочите Вашите имена и адрес/или имейл адрес. Алтернативно, Вие можете да заявите отказа си да получавате непоискани търговски съобщения чрез натиснете връзката [Отписване/ Unsubscribe], намираща се в долната част на всеки имейл.

В случай че оттеглите съгласието си за отделни рекламни мероприятия или възразявате срещу определени рекламни прояви, тогава данните Ви ще бъдат изтрити от съответните ни партньори за тези услуги.

Ако направите възражение, съответният адрес за контакти ще бъде блокиран за по-нататъшно рекламно обработване на данни. Обръщаме Ви внимание, че в някои случаи след получаване на Вашето възражение по изключение временно могат да продължат да се изпращат рекламни/маркетингови съобщения. Това е обусловено технически от необходимото време за адаптиране на рекламните обяви и не означава, че сме пренебрегнали Вашето възражение. Благодарим Ви за разбирането.

Когато искате да коригираме Ваши лични данни може да поискате да уведомим и третите лица, на които са разкрити, с изключение на случаите ,когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриванеза да спазим правните задължения, които имаме предвидени в правото на Република България или Европейския съюз, които изискват обработване или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Оспорвате точността на личните данни;

 • Обработването е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие изисквате ограничаване на използването им;

 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването на основание „легитимен интерес“;

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая:

 • с изрично Ваше съгласие или

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия: (1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е., това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и (2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.