За мен и моето семейство

Сигурност за Вас и Вашите близки на цена от 14,28 лв. на година.

Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на Вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

"ЗА МЕН И МОЕТО СЕМЕЙСТВО" е продукт, приложим както за граждани, така и за служители на фирми и други институции.

Застрахователните покрития по този продукт нямат времеви и териториални ограничения. Процедурата по сключване на полиците е кратка и се извършва в офисите на SDI, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Изплащането на застрахователните обезщетения е на базата на съкратен брой документи. Цената на тази застраховка е атрактивна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия.

Застраховката включва следните три покрития, които могат да бъдат закупени заедно или поотделно:
 

ПОКРИТИЕ 1.1 - 26,52 лева за една година.

Загуба на живот или трайна загуба на трудоспособност с обезщетения - 10 000 лева при злополука, различна от ПТП

Специално покритие за клиентите на SDI - 20 000 лева при злополука в следствие на ПТП
 

ПОКРИТИЕ 1.2 - 14,28 лева за една година.

Временна нетрудоспособност от злополука - При временна нетрудоспособност над 20 дни се изплащат 300 лв.

Специално покритие за клиентите на SDI - 600 лв. при злополука вследствие на ПТП

* Покритието е валидно само за здравноосигурени лица и след представяне на болничен лист. Покритието може да се сключва само в комбинация с Покритие 1.1
 

ПОКРИТИЕ 2 - 14,28 лева за една година.

Болничен престой вследствие на ПТП с обезщетение - 20 лева на ден в продължение на 30 дни


ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

  • В целия свят
  • 24 часа на ден
  • 365 дни в годината


В застраховката може да включите и членовете на Вашето семейство.

* В посочените цени е включен 2% данък върху застрахователните премии.

** Изпращанeто на SMS не отменя ангажимента на клиента да следи сроковете, тъй като поради технически или други причини SMS може да не бъде доставен.

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 10% ОТСТЪПКА при еднократно плащане на застраховката.

Нямате карта SDI или сте я загубили? 
Това не е проблем, можете да я вземете или преиздадете безплатно в нашите над 200 офиса.


Нямате карта SDI или сте я загубили? 
Това не е проблем, можете да я вземете или преиздадете безплатно в нашите над 200 офиса.

 

 

Рейтинг на застраховката

Рейтинг: 4.47 от 5. Гласували общо: 154 потребители

Коментари за нас в Google