Гражданска отговорност

  Калкулатор Гражданска отговорност

 Проверка на застраховка Гражданска отговорност

Лимитите на отговорност са определени в Кодекса за застраховане и са еднакви за всички застрахователни компании.

При събития, настъпили на територията на Република България:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
  • за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година. Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.

При сключване на застраховка на разсрочено плащане, следващите вноски могат да бъдат заплатени във всеки офис на SDI, независимо къде е сключена застраховката или онлайн на
 www.sdi.bg/onlineinsurance. При плащане на място в офис е препоръчително да се представи застрахователната полица (оригинал или копие), както и квитанциите за всички вече платени вноски по същата застраховка.

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение "Зелена карта" (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария). 

За останалите държави, членки на споразумението "Зелена карта" - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застраховката, за да бъде валидна в тези държави.

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

За страните, членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство сертификатът не е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.

Сертификат зелена карта е задължителен при пътуване във всички останали страни, членки на споразумението "Зелена карта". Документът се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на ПТП.

Калкулатор за актуалните цени на застрахователни компании може да намерите ТУК.

Важни съвети за необходимите действия, които трябва да се предприемат в случай на щета, може да намерите в раздел ПРИ ЩЕТА.

* Изпращанeто на SMS не отменя ангажимента на клиента да следи сроковете, тъй като поради технически или други причини SMS може да не бъде доставен.

Рейтинг на услугата

Рейтинг: 4.40 от 5. Гласували общо: 213 потребители

Коментари за нас в Google

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво покрива застраховка "Гражданска отговорност"?

Застраховката покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на пътно превозното средство (ППС) по време на движение или престой, съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата. За трети лица се смятат всички лица, с изключение на виновният водач.

„Гражданска отговорност“ е задължителна застраховка и трябва да се сключи за всяко ППС, което е в движение и притежава свидетелство за регистрация. За да отпадне изискването за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, ППС трябва да се снеме от отчет в КАТ (да се върнат регистрационните номера).

Минималните лимити на обезщетение по застраховката са фиксирани и са както следва: за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт са в размер на 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица; за вреди на имущество този лимит е в размер на 2 100 000 лева, независимо от броя на увредените лица.

Виж повече

Къде е валидна застраховката?

Застраховка „Гражданска отговорност“ е валидна на територията на Република България, държавите-членки на Европейски съюз, държавите-членки на Европейското икономическо пространство - Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария и държавите, подписали Многостранното споразумение "Зелена карта" - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан.

За държавите, подписали Многостранното споразумение "Зелена карта", се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява териториалното покритие на застраховката.

Виж повече

Какво е сертификат „Зелена карта“ и защо е необходим?

Това е международен сертификат, който удостоверява наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ в чужбина. Сертификат Зелена карта се издава при сключване на нова полица „Гражданска отговорност“, при плащане на поредна вноска по полица или при издаването на Анекс за промени по полицата.

Държавите, за които е задължително представянето на сертификат Зелена карта на Контролно-пропускателен пункт (КПП) при преминаване на граница са: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус. Северна Македония, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция, Украйна и Азербайджан.

Важно - Косово не е член на Международно споразумение "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия, следва да се снабдят на влизане на граничния пункт със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.

Виж повече

Има ли разлики при застраховката между отделните застрахователни компании?

Независимо в коя застрахователна компания е сключена застраховка „Гражданска отговорност“, покритието не се променя. Цената обаче варира според конкретната тарифа на застрахователната компания. Тя се определя от различни критерии - вид на МПС, обем на двигателя, възраст на автомобила, възраст на собственика, регион на управление и др. Затова винаги е добра идея да се ползват услугите на застрахователен брокер, при който може да сравните актуалните цени на застрахователните компании.

Виж повече

Може ли лице, различно от собственика по талон, да сключи застраховката?

Да, може. Лицето, което сключва застраховката ще бъде вписано в полицата като Застраховащо лицe.

Какви документи са необходими за сключване на застраховката?

Свидетелство за регистрация на МПС (малък или голям талон), когато МПС има постоянна българска регистрация.
Когато предстои регистрация се предоставя договор за покупко-продажба и чуждестранен талон (ако е внос от друга държава).

Какви са санкциите при управление на МПС без валидна застраховка?

Според Закона за движение по пътищата, санкциите при липса на застраховка „Гражданска отговорност“ са временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водача, парична глоба и сваляне на номерата на МПС.

Пътна полиция има право да спре временно от движение Вашият автомобил и да отнеме свидетелството за регистрация част 2 (малкия талон). На МПС-то ще бъде поставен знак „Спрян от движение”. Временно прекратена регистрация на МПС се възстановява служебно, след представяне на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Регистрационните номера се свалят от Пътна полиция на място. Служителите на реда изземват свидетелството за регистрация част 2 (малкия талон) и съставят акт за нарушението. След това собственикът има 12 (дванадесет) часа да прибере автомобила си. Свалянето на табелите автоматично дерегистрира колата в КАТ. За да възстанови регистрацията на автомобила, собственикът трябва да сключи задължителната застраховка "Гражданска отговорност", след което да премине цялата процедура по регистрация в КАТ, да заплати за нови табели, както и такса за издаването на нов талон. Пътна полиция отказва да извърши каквито и да било услуги, в случай че има стари неплатени глоби.

При липса на застраховка, глобата се налага и на собственика, и на водача на МПС. Това е така, тъй като съгласно Закона за движение по пътищата, застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство и управлява моторно превозно средство. Лицето, се наказва с глоба от 400 лева до 600 лева за физическите лица, а за юридическите - от 2 000 лева до 5 000 лева. При повторно нарушение санкцията съответно е 2 000 лева за физическо лице и 10 000 лева - за юридическо лице.

Водачът на всеки автомобил е длъжен да носи документ за сключена "Гражданска отговорност" - полицата, както и за тегленото от него ремарке. Залепването на стикера на стъклото на автомобила също е задължително, както и предоставянето на талона към него. За липсата на стикер глобата е 50 лева, а в случай че шофьорът не предостави полицата глобата е 10 лева.

При липса на застраховка, преди да се пристъпи към служебна дерегистрация на автомобила, се изпращат две уведомления до собственика на автомобила.
Първото уведомление е от страна на Гаранционния фонд. В срок до 14 (четиринадесет) дни след датата на уведомлението собственикът на автомобила трябва да представи доказателства за наличие на действаща застраховка „Гражданска отговорност“. Ако след този срок автомобилът продължава да е без задължителната застраховка, Гаранционния фонд предоставя информация на всички 28 (двадесет и осем) регионални структури на Пътна полиция. Регионалните структури на МВР уведомяват за втори път собственика на автомобила, че няма задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и че трябва да я поднови. Ако в 14 (четиринадесет) дневен срок след това второ уведомление собственикът не предприеме действия по сключване на застраховката и не предостави доказателства за валидна полица, следва автоматична дерегистрация на автомобила, т.е. служебно спиране от движение. Налагат и съответните административни наказания на собственика - глоба от 250 лева.
Служебното прекратяване на регистрацията на автомобила не означава сваляне на регистрационните номера. Когато един автомобил е служебно дерегистриран поради липса на валидна застраховка, той няма право да се движи по пътищата. Ако собственикът сключи застраховка „Гражданска отговорност”, автомобилът служебно се регистрира отново.

Виж повече

Мога ли да поръчам "Гражданската отговорност“ онлайн?

При нас поръчката на застраховка "Гражданската отговорност" онлайн е лесно и бързо решение. Личните данни на клиентите са защитени чрез криптирана връзка. Доставката е напълно безплатна. Полицата може да се получи на избран от клиента адрес, офис на SDI или офис на Speedy. Заплащането се извършва в брой на куриера при доставка, чрез ePay.bg или онлайн с банкова карта.

Виж повече

Влезна ли в сила система „Бонус-Малус“?

Не, системата „Бонус-Малус“ все още е в процес на разработване.

Трябва ли да се издаде анекс/добавък при смяна на собственика на МПС?

Да. При промяна на собствеността на МПС, новият собственик следва да уведоми застрахователя в 7 (седем) дневен срок като представи полицата „Гражданска отговорност“ и новото свидетелството за регистрация на МПС (голям или малък талон).

Може ли в офис на SDI да се издаде дубликат на полица „Γражданска отговорност“?

Като застрахователен брокер, SDI може да предостави на клиента копие на полица „Гражданска отговорност“. Дубликат с печат на застрахователната компания се издава в офис на съответната компания, към която е сключена полицата.

Какво да направя, ако съм пропуснал да платя поредна вноска по полицата?

Плащането на вноска по полица може да бъде извършено в гратисен срок до 15 (петнадесет) дни след датата отбелязана в полицата (падежа на вноската). Това е и датата, до която са перфорирани стикерът за валидност и контролния талон към него. След изтичане на този срок, застраховката се прекратява автоматично.

Какво да направя при загуба на стикер или зелена карта?

Необходима е да посетите офис на застрахователен брокер или съответната застрахователна компания, където ще бъде преиздаден стикерът или Зелената карта.

Какво трябва да направя при ПТП?

Първо преценете дали пътнотранспортното произшествие е леко или по-тежко. Леко ПТП е, когато участниците са двама, когато няма пострадали лица, когато и двете МПС-та са в движение (т.е. могат да се придвижат на собствен ход) и когато няма нанесени материални щети на друг обект, различен от участващите МПС-та.

При леко ПТП и когато има съгласие между двамата водачи чия е вината за събитието, е удобен вариант попълването на Двустранен констативен протокол (ДКП). Това спестява време, тъй като не е необходимо посещение от представители на КАТ и на виновния водач не се съставя акт за нарушение. В този случай задължително се уведомяват КАТ, за получаване на номер за регистрация на щетата, който се вписва в ДКП. Оригиналът на двустранния протокол остава при невиновният участник на ПТП. Собственикът на пострадалото МПС се явява при застрахователя на виновния водач с автомобила си, не по-късно от 7 (седем) дни от датата на ПТП-то. Невинният водач трябва да предoстави всички необходими документи: попълненият ДКП, талон на МПС, талон за годишен технически преглед, шофьорска книжка, лична карта, контролен талон, както и банкова сметка, по която да бъде изплатено застрахователното обезщетение. Виновният водач е длъжен да уведоми застрахователната си компания в срок от 7 (седем) дни след инцидента. Ако не изпълни това си задължение и се стигне до изплащане на щети на пострадалият водач, има опасност да бъде осъден и да покрие всички лихви, изплатени от компанията като обезщетение на другия шофьор от момента на ПТП до уведомяването ѝ.

В случай, че ПТП е по-тежко, няма съгласие между участниците чия е вината за произшествието, някое от МПС-тата не е в движение или ако има пострадали лица, не е възможно да попълните ДКП. Веднага след настъпването на ПТП-то, същото се посещава от следствените органи. Те съставят скица, протокол за оглед на местопроизшествието и фотоалбум. Изготвя се Констативен протокол за ПТП с пострадали лица, където се описва кой е виновния водач и кои са пострадалите лица. Следващата стъпка е изготвянето на съдебно-автотехническа експертиза (САТЕ), чиято цел е да определи механизма на настъпване на ПТП и да даде отговор на въпроса чия е вината за настъпването на ПТП, и изготвянето на съдебно-медицинска експертиза (СМЕ). СМЕ трябва да съдържа отговори на въпросите: какви са понесените травми, какъв е очаквания възстановителен процес, както и дали същите травми са получени от конкретното ПТП (наличието на причинно-следствена връзка). Ако съдебно-медицинската експертиза установи, че вследствие на ПТП-то е причинена поне една средна телесна повреда на някое лице, се пристъпва към изготвяне на обвинителен акт, срещу виновния водач, като той се привлича като обвиняем.
Следва съдебната фаза. Тя най-често приключва със споразумение, между прокуратурата и подсъдимия или освобождаването на последния от наказателна отговорност и заменянето на същата с административна санкция – глоба, придружена обикновено с отнемането на свидетелството за управление за определен период.
За да получат обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“, пострадалите лица трябва да потърсят своите права от застрахователната компания, в която е застрахован виновният водач. Първо трябва да предявят претенцията си за плащане по доброволен ред, като представят всички налични документи (в т.ч. и всички медицински документи, свързани с хоспитализацията, болничния престой, лечението, възстановяването и т.н.), както и банкова сметка, по която да бъде изплатено определеното застрахователно обезщетение.
Застрахователят има тримесечен срок, в който трябва да се произнесе, като определи и изплати застрахователно обезщетение или откаже да изплати такова. След изтичането на този срок, пострадалите, на които не е било изплатено застрахователно обезщетение и/или не е била удовлетворена изцяло претенцията им, имат право да се обърнат към гражданския съд и да искат заплащане на същото, заедно със законната лихва от момента, в който застрахователят е изпаднал в забава.

Виж повече

Какви документи са необходими за изплащане на обезщетение?

При материални щети върху автомобила:
Протокол за ПТП (двустранен констативен протокол или такъв, съставен от Пътна полиция);
Талон на МПС (свидетелство за регистрация);
Талон за годишен технически преглед на МПС;
Шофьорска книжка на водача, който е управлявал МПС-то по време на ПТП; Контролен талон, към шофьорската книжка на водача;
Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др.) за суми, които са заплатени за ограничаване на вредите в резултат на събитието или неотложен ремонт;
Банкова сметка на собственика на МПС.

*Ако колата е собственост на юридическо лице има вероятност застрахователната компания да изиска: Пълномощно за управление на МПС; Актуално състояние на фирмата, собственик на МПС.

При материални щети върху друго имущество:
Протокол за ПТП;
Документ за собственост на имуществото (нотариален акт, договор за покупка или фактура, в зависимост от вида на имуществото);
Разходооправдателни документи (фактури, сметки, квитанции и др.) за суми, които са заплатени за ограничаване на вредите в резултат на събитието или неотложен ремонт;
Банкова сметка на собственика на увреденото имущество;

*Възможно е застрахователят да изиска и други документи, в зависимост от вида на имуществото (например разрешително за ползване/за строеж и др.).

При нематериални вреди:
Нематериалните вреди са с различна ликвидация, защото не всички увреждания след ПТП могат веднага да бъдат определени и оценени. Все още няма приета единна методика за оценка на неимуществените вреди. Освен това, ако не сте доволни от предложеното обезщетение от застрахователя, винаги можете да предявите претенция за по-високо обезщетение посредством съдебната система на Република България. Ето защо можете да предявите иск към застрахователя само с Протокол за ПТП с увредени лица и впоследствие, по искане на застрахователя, да предоставите останалите необходими документи.

Виж повече

Какво трябва да знаем при покупка на автомобил?

Ако закупувате нерегистирано на територията на страната превозно средство, застраховка „Гражданска отговорност“ е необходима за първоначалната му регистрация в КАТ. Достатъчно за сключване на полица е да представите договора за покупко-продажба и чуждестранния талон на МПС.

След получаване на свидетелството за регистрация в КАТ, е необходимо да уведомите застрахователния брокер или застрахователната компания за промяната в обстоятелствата, в срок от 7 (седем) дни, за да бъде издаден анекс (добавък) към полицата, в който да бъде вписан регистрационният номер на МПС.

Ако купувате регистрирано на територията на страната МПС, продавачът е длъжен да Ви предостави всички документи по действащата застраховка „Гражданска отговорност“ (полица, контролен талон, сертификат Зелена карта, сметки за платени вноски при разсрочено плащане). Като нов собственик следва да уведомите застрахователния брокер или застрахователната компания за промяната в обстоятелствата, за да бъде издаден анекс (добавък) към полицата, в който да бъде вписан новият собственик. Срокът за уведомление е 7 (седем) дни от датата на покупка на МПС.

Виж повече