За SDI

SDI е първият застрахователен брокер, създал верига от офиси за застрахователни и финансови услуги на територията на Република България.

Ние предлагаме застраховки на водещите застрахователни компании:

АРМЕЕЦ
БУЛ ИНС
БУЛСТРАД
ДАЛЛБОГГ
УНИКА
ДЖЕНЕРАЛИ
ДЗИ
ЕВРОИНС
ЛЕВ ИНС
ОЗК

Компанията е основана в началото на 2004 г. от екип с дългогодишен професионален опит в областта на застраховането. От 2012 г. SDI е застрахователен брокер №1 по данни на Комисията за финансов надзор, като обслужва годишно над 650 000 клиента. Компанията е печелила четири пъти първото място в конкурса "Застрахователен брокер на годината”. От 2014 г. SDI е обявявана девет поредни пъти за любима марка на българите в единствената по рода си потребителска класация „Любимите марки” в категорията "Застрахователни брокери". От 2019 г. компанията е отличавана в същия конкурс с призово място и в категориите "Иновативни марки", "Любим работодател", "Финансова институция" и "Българска марка".

SDI е съучредител и член на Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ).

Ние вярваме, че добрият брокер трябва да е близо до своите клиенти като им предоставя възможност да избират най-добрите продукти, предлагани от водещите застрахователни компании. За тази цел ние продължаваме да развиваме нашата верига, която към момента наброява над 200 офиса в 39 града на България, в които работят отлично подготвени специалисти. 

SDI осигурява на своите клиенти компетентна правна помощ при настъпване на щета с цел получаване на справедливо застрахователно обезщетение.

Лиценз от КФН

ЕС ДИ АЙ ГРУП ЕАД притежава удостоверение № 848-3Б/19.10.2022 г. за регистрация по чл. 309 ал. 1 от Кодекса за застраховането и е вписан в публичния регистър по чл.30 ал. 1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Членство в БАЗБ

ЕС ДИ АЙ ГРУП ЕАД е член и съучредител на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), основана на 27 октомври 2010г.
Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) е водеща организация в сектора застраховане, защитаваща интересите на застрахователните брокери и техните клиенти.

В БАЗБ членуват 25 лицензирани застрахователни брокера, с утвърдено име на застрахователния пазар в България. Членовете на БАЗБ генерират над една четвърт от премийния приход на пазара на общото застраховане в България.

БАЗБ е гласът на потребителите на застрахователни услуги.

БАЗБ взима отношение по ключови въпроси, касаещи застраховането в България, като винаги търси диалог с Комисията за Финансов Надзор, Асоциацията на Българските Застрахователи, правителството на Република България, потребителските организации и други заинтересовани страни, като цел е да защити интереса на потребителите на застрахователни услуги.

БАЗБ работи в тясно сътрудничество с други сродни  организации, като предлага и приема за обсъждане въпроси, свързани с развитието на застрахователното посредничество в България.
От 24.01.2011 г. БАЗБ е асоцииран член на "Европейска федерация на застрахователните посредници - BIPAR".

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)
гр. София, ул. "Янтра" 3 Б
тел.: (02) 946 31 47, мобилен тел.: +359 882 444 595
www.baib.bg, office@baib.bg

Коментари за нас в Google