Застраховка За Дома

За дома

Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага единствено от нас.

Застраховайте Вашия дом и имуществото в него срещу Кражба, Пожар, Земетресение, Природни бедствия, Щети от измокряне при ВиК аварии, Наводнения, причинени от съседи, Токов удар и Късо съединение!

Осигурете си и средства за наем в случай на нужда!

Изберете високи покрития на цена с до 50% по-ниска от стандартната, А СЕГА И ДОПЪЛНИТЕЛНА 10% ОТСТЪПКА ПРИ ПОРЪЧКА ОНЛАЙН.

За сключването на застраховката не се изисква оглед на жилището. Не е необходим и опис на имуществото за покритие „Кражба чрез взлом” до 10 000 лева.

Обезщетенията се определят спрямо пазарните цени на имуществото, отчитайки вида и качеството му към момента на настъпване на застрахователното събитие.

КолелоНОВО! Застраховайте велосипедите на Вашето семейство срещу Кражба и Повреда при ПТП с покритие от 100 до 5 000 лв., на цени от 20,00 лв. на година.

Застраховател по тази полица е ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.

Срокът на застраховката е 1 година.

Застраховката
покрива:
Общ лимит на обез-
щетения: 60 000 лева
Щети по недвижимо имущество (жилище)
20 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
5 000
Щети от Земетресение
20 000
Кражба чрез взлом
3 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
Гражданска отговорност
към трети лица
1 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
5 000
Стандартна цена на пакета:

81,23 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-50%

Специална цена за клиенти на SDI:

39,99 лв.

Цена с допълнителни 10% отстъпка (с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

35,99 лв.

Най-предпочитан пакет!

Застраховката
покрива:
Общ лимит на обез-
щетения: 100 000 лева
Щети по недвижимо имущество (жилище)
35 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
7 000
Щети от Земетресение
40 000
Кражба чрез взлом
3 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
Гражданска отговорност
към трети лица
1 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
8 000
Стандартна цена на пакета:

114,99 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-52%

Специална цена за клиенти на SDI:

54,99 лв.

Цена с допълнителни 10% отстъпка (с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

49,49 лв.

Застраховката
покрива:
Общ лимит на обез-
щетения: 150 000 лева
Щети по недвижимо имущество (жилище)
60 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
9 000
Щети от Земетресение
60 000
Кражба чрез взлом
4 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
Гражданска отговорност
към трети лица
1 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
10 000
Стандартна цена на пакета:

165,86 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-51%

Специална цена за клиенти на SDI:

79,99 лв.

Цена с допълнителни 10% отстъпка (с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

71,99 лв.

Застраховката
покрива:
Общ лимит на обез-
щетения: 300 000 лева
Щети по недвижимо имущество (жилище)
120 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
20 000
Щети от Земетресение
100 000
Кражба чрез взлом
9 000
Късо съединение и Токов удар
5 000
Гражданска отговорност
към трети лица
2 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
35 000
Кражба чрез техническо средство
6 000
Стандартна цена на пакета:

336,90 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-40%

Специална цена за клиенти на SDI:

199,99 лв.

Цена с допълнителни 10% отстъпка (с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

179,99 лв.

Застраховката покрива:
Пакет 1
Общ лимит за обезще- тения: 60 000 лв.
Пакет 2
Най-предпочитан
пакет!
Общ лимит за обезще- тения: 100 000 лв.
Пакет 3
Общ лимит за обезще- тения: 150 000 лв.
Пакет 4
Общ лимит за обезще- тения: 300 000 лв.
Щети по недвижимо имущество (жилище)
20 000
35 000
60 000
120 000
Движимо имущество (мебели и техника)
5 000
7 000
9 000
20 000
Щети от Земетресение
20 000
40 000
60 000
100 000
Кражба чрез взлом
3 000
3 000
4 000
9 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
3 000
3 000
5 000
Гражданска отговорност към трети лица
1 000
1 000
1 000
2 000
Наем за алтернативно настаняване
3 000
3 000
3 000
3 000
Щети от Наводнение
5 000
8 000
10 000
35 000
Кражба чрез техническо средство
6 000
Стандартна цена за пакета:

81,23 лв.

114,99 лв.

165,86 лв.

336,90 лв.

Отстъпка само за клиенти на SDI:
-50%
-52%
-51%
-40%
Специална цена за клиенти на SDI:
39,99 лв.
54,99 лв.
79,99 лв.
199,99 лв.
Цена с допълнителни -10%:(с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)
35,99 лв.
49,49 лв.
71,99 лв.
179,99 лв.

Клиентите с клубна карта SDI ползват допълнително 10% ОТСТЪПКА от посочената цена, при сключване на застраховката в офисите на SDI.

Можете да изберете и различни от посочените покрития, а ние ще Ви предложим индивидуална оферта с 20% отстъпка от стандартните цени и допълнителна 10 % отстъпка с клубна карта SDI.

Общите условия на Застраховка за Дома може да прочетете ТУК.

 

В посочените цени не е включен 2% данък върху застрахователните премии.
Допълнителна отстъпка с клубна карта не се предлага при застраховка на велосипеди.

Рейтинг на застраховката

Рейтинг: 4.30 от 5. Гласували общо: 328 потребители

Коментари за нас в Google