Застраховка За Дома

Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага във всички наши офиси и онлайн.

Поръчай онлайн

Застраховайте Вашия дом и имуществото в него срещу Кражба, Пожар, Земетресение, Природни бедствия, Щети от измокряне при ВиК аварии, Наводнения, причинени от съседи, Токов удар и Късо съединение!

Осигурете си и средства за наем в случай на нужда!

Изберете високи покрития на специална цена, А СЕГА И ДОПЪЛНИТЕЛНА 10% ОТСТЪПКА ПРИ ПОРЪЧКА ОНЛАЙН.

За сключването на застраховката не се изисква оглед на жилището. Не е необходим и опис на имуществото за покритие „Кражба чрез взлом” до 10 000 лева.

Обезщетенията се определят спрямо пазарните цени на имуществото, отчитайки вида и качеството му към момента на настъпване на застрахователното събитие.

КолелоНОВО! Застраховайте велосипедите на Вашето семейство срещу Кражба и Повреда при ПТП с покритие от 100 до 5 000 лв., на цени от 20,00 лв. на година.

Застраховател по тази полица е ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.

Срокът на застраховката е 1 година.

Застраховката
покрива:
Щети по недвижимо имущество (жилище)
35 000
Кражба чрез взлом
3 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
7 000
Щети от Земетресение
40 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
Гражданска отговорност
към трети лица
1 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
8 000
Стандартна цена за пакета:

81,23 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-50%

Специална цена за клиенти на SDI:

54,99 лв.

Цена с допълнителни -10%:(с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

49,49 лв.

Най-предпочитан пакет!

Застраховката
покрива:
Щети по недвижимо имущество (жилище)
40 000
Кражба чрез взлом
5 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
7 000
Щети от Земетресение
40 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
Гражданска отговорност
към трети лица
1 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
8 000
Стандартна цена за пакета:

114,99 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-52%

Специална цена за клиенти на SDI:

66,99 лв.

Цена с допълнителни -10%:(с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

59,99 лв.

Застраховката
покрива:
Щети по недвижимо имущество (жилище)
70 000
Кражба чрез взлом
7 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
9 000
Щети от Земетресение
60 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
Гражданска отговорност
към трети лица
1 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
10 000
Стандартна цена за пакета:

165,86 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-51%

Специална цена за клиенти на SDI:

96,99 лв.

Цена с допълнителни -10%:(с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

86,99 лв.

Застраховката
покрива:
Щети по недвижимо имущество (жилище)
120 000
Кражба чрез взлом
9 000
Движимо имущество
(мебели и техника)
20 000
Щети от Земетресение
100 000
Късо съединение и Токов удар
5 000
Гражданска отговорност
към трети лица
2 000
Наем за
алтернативно настаняване
3 000
Щети от Наводнение
35 000
Кражба чрез техническо средство
6 000
Стандартна цена за пакета:

336,90 лв.

Отстъпка за клиенти на SDI:

-40%

Специална цена за клиенти на SDI:

199,99 лв.

Цена с допълнителни -10%:(с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)

179,99 лв.

Застраховката покрива:
Пакет 1
Пакет 2
Най-предпочитан
пакет!
Пакет 3
Пакет 4
Щети по недвижимо имущество (жилище) (включва риска „Наводнение от съседи”)
35 000
40 000
70 000
120 000
Кражба чрез взлом
3 000
5 000
7 000
9 000
Движимо имущество (мебели и техника)
7 000
7 000
9 000
20 000
Щети от Земетресение
40 000
40 000
60 000
100 000
Късо съединение и Токов удар
3 000
3 000
3 000
5 000
Гражданска отговорност към трети лица
1 000
1 000
1 000
2 000
Наем за алтернативно настаняване
3 000
3 000
3 000
3 000
Щети от Наводнение
8 000
8 000
10 000
35 000
Кражба чрез техническо средство
6 000
Стандартна цена за пакета:

81,23 лв.

114,99 лв.

165,86 лв.

336,90 лв.

Οтстъпка само за клиенти на SDI:
-50%
-52%
-51%
-40%
Специална цена за клиенти на SDI:
54,99 лв.
66,99 лв.
96,99 лв.
199,99 лв.
Цена с допълнителни -10%:(с клубна карта SDI или при поръчка онлайн)
49,49 лв.
59,99 лв.
86,99 лв.
179,99 лв.

* В посочените цени не е включен 2% данък върху застрахователните премии.
** Допълнителна отстъпка с клубна карта не се предлага при застраховка на велосипеди.
 

Клиентите с клубна карта SDI ползват допълнително 10% ОТСТЪПКА от посочената цена, при сключване на застраховката в офисите на SDI.

Можете да изберете и различни от посочените покрития, а ние ще Ви предложим индивидуална оферта с 10% отстъпка с клубна карта SDI.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката, а именно:

  • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
  • да уведоми писмено Булстрад, като спазва сроковете описани по-дол

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!
За събития, различни от кражба – уведомете Булстрад писмено в 3-и дневен срок.
При кражба – срока за уведомяване е до 24 часа.

Във всички случаи уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

  • при удар от пътно транспортно средство -  КАТ на тел. 166 или тел. 112, и поискайте посещение на място;
  • при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
  • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
  • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел. 112;

Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

  • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
  • Попълнено уведомление за възникнало събитие;
  • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (служебна бележка от компетентните органи);
  • Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице.

* В случай че имотът, който желаете да застраховате, е ипотекиран и застраховката трябва да е в полза на банка, има специфични условия за сключване на полицата. За повече информация ни потърсете на безплатния телефон за клиенти 0800 11 300 или ни пишете на имейл online@sdi.bg

** Изпращанeто на SMS не отменя ангажимента на клиента да следи сроковете, тъй като поради технически или други причини SMS може да не бъде доставен.

Общи условия и информационен документ
 

 Общи условия на Застраховка За Дома


 Информационен документ на Застраховка За Дома

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия
на Застраховка За Дома


Информационен документ
на Застраховка За Дома

Коментари за нас в Google

Оцени застраховката

Рейтинг: 4.08 от 5. Гласували общо: 698 потребители