Контактна форма

Какви застраховки мога да сключа онлайн?

 

Може да сключите онлайн нова застраховка Гражданска отговорност или да платите поредна вноска (2-ра, 3-та или 4-та) от ТУК.
Може да сключите онлайн Застраховка За Дома от ТУК.
Може да сключите онлайн Медицинска застраховка при пътуване в чужбина от ТУК.

Какво е работното време на офисите на SDI?

Може да разгледате работното време, адресите и телефоните на всички наши офиси ТУК

Какви са необходимите документи и/или информация за сключване на застраховка?

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите
За сключване на застраховка Гражданска отговорност е необходимо да представите оригинал или копие на свидетелство за регистрация на МПС (малък или голям регистрационен талон).
Ако МПС няма българска регистрация и му предстои такава, е нужно да представите оригинал или копие на договор за покупко-продажба, фактура и чуждестранен талон.

Застраховка Имущество
За сключване на застраховка Имущество е необходимо да предоставите информация за собственика на имуществото (три имена, ЕГН и адрес по лична карта), както и точен адрес на застрахованото имущество.

Застраховка Каско
За сключване на застраховка Каско е необходимо да представите оригинал или копие на свидетелство за регистрация на МПС (малък или голям регистрационен талон). Необходими са технически данни за автомобила, данни за собственика и оригинал или копие на талон за годишен технически преглед.
Ако МПС няма българска регистрация и му предстои такава, е нужно да представите оригинал или копие на договор за покупко-продажба, фактура и чуждестранен талон.

Медицинска застраховка за пътуване в чужбина
За сключване на Медицинска застраховка за пътуване в чужбина е необходимо да предоставите информация за застрахованите лица - три имена и адрес по лична карта (на кирилица и латиница), ЕГН и телефон за връзка.

Виж повече

Предлагате ли застраховка за пътуване с покритие за COVID-19?

Да, в офисите на SDI предлагаме застраховка за пътуване в чужбина с покритие за COVID-19. За сключването й е необходимо да предоставите информация за застрахованите лица - три имена и адрес по лична карта (на кирилица и латиница), ЕГН и телефон за връзка.
 

Всички офиси ли работят с Western Union?

Да, във всеки офис на SDI може да изпращате и получавате пари чрез Western Union. За транзакцията е необходимо за предоставите в оригинал документ за самоличност (лична карта или паспорт).

Как мога да получа Клубна карта SDI?

Всеки клиент, посетил офис на SDI или поръчал застраховка онлайн, автоматично получава правото да му бъде издадена безсрочна клубна карта SDI. Тя се издава на момента, на база попълнено заявление от клиента като всички разходи са за сметка на SDI. Издаването на клубна карта SDI не е обвързано с покупка на застраховка и участието в SDI Клуб е напълно безплатно.


Може да заявите клубна карта и чрез мобилното приложение Cardbox - www.cardbox.bg
 

Виж повече

В офисите на SDI издават ли се добавъци към активни застрахователни полици?

Да, в офисите на SDI се издават анекси/добавъци към полици, издадени както от SDI, така и от друг застрахователен брокер, агент или застрахователна компания.
 

Как мога да проверя до кога е валидна застраховката ми?

Информация за валидността на застраховката Ви може да получите във всеки офис на SDI, на безплатния телефон 0800 11 300, по имейл: online@sdi.bg, чрез директна чат връзка на www.sdi.bg или чрез контактната форма по-долу.
 

Как мога да получа оферта за Автокаско, Медицинска застраховка, Имущество или друга застраховка?

 

Индивидуална оферта за избрана от Вас застраховка може да получите във всеки наш офис, на безплатния телефон 0800 11 300, по имейл: online@sdi.bg, чрез директна чат връзка на www.sdi.bg или чрез контактната форма по-горе.

Какви действия трябва да предприема при щета?

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да уведомите застрахователната компания в срок и по начин, указан в Общите условия на застраховката. Необходимо е да изложите всички обстоятелства за настъпването на събитието, които са Ви известни.


Изпрати запитване