КАСКО „ИЗБОР“

Автокаско, разработено по идея на SDI от Булстрад, Дженерали и Бул Инс.

КАЛКУЛАТОР КАСКО ИЗБОР

Застрахователна стойност:

лева
лв.
Застраховател:
Начин на обезщетяване
Стандартна цена
Цена с 15% ОТСТЪПКА с клубна карта SDI
По Експертна оценка
лв.
лв.
С право на Доверен сервиз
лв.
лв.
Обезщетяване по
Експертна оценка
Стандартна
цена
270,00 лв.
Цена с 15% ОТСТЪПКА с клубна карта SDI
240,00 лв.
Обезщетяване с право
на Доверен сервиз
Стандартна
цена
270,00 лв.
Цена с 15% ОТСТЪПКА с клубна карта SDI
270,00 лв.

* В посочените цени не е включен 2% данък върху застрахователните премии.

Предимства на Каско Избор 

 • Клиентът сам определя за каква стойност да застрахова автомобила си, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПАЗАРНАТА МУ ЦЕНА. 
 • Възможност за ползване на ДОВЕРЕН СЕРВИЗ на застрахователя, без значение от възрастта на автомобила!
 • Възможност за ползване на ОФИЦИАЛЕН СЕРВИЗ без завишение на премията за автомобили до 4 г. и 6 мес. и със застрахователна сума от 30 500 до 50 000 лв.
 • НЕ СЕ ИЗИСКВА алармена система или имобилайзер!
 • Признаване на ТРИ ЩЕТИ "БЕЗ ДОКУМЕНТ" на паркинг! (без да е необходим протокол от КАТ или двустранен констативен протокол)
 • Допълнително покритие АСИСТАНС НА ПЪТЯ - особено подходящо за водачи без технически познания за автомобила!
 • Възможност за ЗАСТРАХОВКА НА ГУМИТЕ при облекчена процедура (за автомобили от 2 000 до 6 000 лева)!
 • ПОДАРЪК за клиентите на SDI - Покритие Кражба на вещи и документи от багажника (за автомобили от 2 000 до 6 000 лева) и Кражба на документи от купето и багажника (за автомобили над 6 500 до 50 000 лева).
 • 15% ОТСТЪПКА от цената на Каско "Избор" за притежателите на Клубна карта SDI!

AssistaКато наш клиент по застраховка Автокаско може да ползвате НОВАТА ни БЕЗПЛАТНА услуга при щета - АВТОСЕРВИЗ с ГАРАНЦИЯ от SDI за качествен и бърз ремонт! Услугата е част от програмата ни за помощ при щети ASSISTA.

При определяне на каква стойност да застрахова автомобила си, клиентът има три възможности - да избере стойност от 2 000 лв. до 6 000 лв. за застраховка в Булстрад, от 6 500 лв. до 12 000 лв. в Дженерали или от 12 500 лв. до 50 000 лв. за застраховка в Бул Инс. В калкулатора по-горе може да видите цената за Вашия автомобил.

РАЗБЕРЕТЕ КАКВИ ГРЕШКИ НЕ ТРЯБВА ДА ДОПУСКАТЕ ПРИ ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

асистанс

ПОКРИТИЯ за България
Обездвижване на МПС вследствие на:
- Застрахователно събитие;
- Техническа повреда;
- Спукване на една или повече гуми;
- Ремонт на пътя;
- Липса на гориво или заредено неподходящо гориво;
- Липса на ток (повреда на акумулатора);
- Неизправност в светлините или чистачките на МПС;
- Изгубен ключ и други.
*Покриват се разходи на застрахования вследствие кражба на регистрационни табели (за автомобили от 6 500 до 12 000 лв.)


САМО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА SDI  И АВТОМОБИЛИ ОТ 2 000 ДО 6 000 ЛЕВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ покрития за чужбина, валидни за автомобили, застраховани за сума от 2 000 до 6 000 лева:
Покриват се разходи за:
- Транспортиране на застрахованите и настаняване в хотел;
- Прибиране на деца, останали без надзор;
- Заместващ автомобил, заместващ водач;
- Доставка на резервни части;
- Правна помощ,
- Репатриране на МПС и други.

* За автомобили над 12 години покритията за чужбина са валидни само в случай на застрахователно събитие.

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона).

При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.

След сключване на полицата е необходимо да бъде извършен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то Ви.

Застраховката е валидна за територията на Република България и чужбина – държавите членки на Европейския съюз и държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта”, както следва Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.  

ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА

За събития, различни от кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя.

При кражба – срока за уведомяване е до 24 часа.

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при ПТП -  КАТ на тел. 166 или тел. 112 и поискайте посещение на място;
 • при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
 • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел. 112;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за регистрация на МПС;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др);
 • Удостоверение за техническа изправност (талон за преминат годишен технологичен преглед);
 • Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице.

При щета по застраховка Автокаско не отстранявайте повредите преди огледа!

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС.

Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е за кратко!

Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата.

Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.

Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.

При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).

След изплащане на обезщетение по застраховка Каско, застрахователната сума на автомобила (стойността, за която е застрахован) намалява с размера на изплатеното обезщетение. Това означава, че при следваща щета обезщетението няма да бъде изплатено в пълен размер, а ще се намали с процент, равен на процента, с който се е намалила застрахователната сума. Затова е препоръчително, след изплащане на обезщетение, да се извърши дозастраховане като се издаде анекс към полицата и се плати допълнителна премия. Така първоначалната застрахователна сума на автомобила ще бъде възстановена и при следващи щети обезщетението ще бъде изплатено в пълен размер.

* Покритията са валидни до лимитите и съгласно условията, описани в Общите условия на застрахователната полица.

** Изпращанeто на SMS не отменя ангажимента на клиента да следи сроковете, тъй като поради технически или други причини SMS може да не бъде доставен.

 

Общи условия и информационен документ
 

 

 Общи условия на полица Булстрад


 Информационен документ на полица Булстрад


 Общи и специални условия на полица Дженерали


 Информационен документ на полица Дженерали


 Общи и специални условия на полица Бул Инс


 Информационен документ на полица Бул Инс

 

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия на
полица Булстрад


Информационен документ
на полица Булстрад


Общи и специални
условия на полица Дженерали


Информационен документ
на полица Дженерали


Общи и специални
условия на полица Бул Инс


Информационен документ
на полица Бул Инс

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Застраховката влиза в сила след извършване на оглед на МПС-то от страна на застрахователя.
При тотална загуба на МПС вследствие на кражба или пожар се изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователно събитие.
За МПС от 2 000 до 12 000 лева не са обект на застраховане автомобили с десен волан и кабриолети.
За МПС със застрахователна сума над 20 000 лева, в зависимост от марката и модела на автомобила, се поставя допълнително защитно устройство за сметка на застрахователя.
МПС с чужда регистрация не са обект на застраховане по тази застраховка Автокаско.

Оцени застраховката

Рейтинг: 4.44 от 5. Гласували общо: 445 потребители

Коментари за нас в Google

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво покрива застраховка Каско „Избор“?

Застраховката покрива щети на автомобила, причинени вследствие на пътнотранспортни произшествия (ПТП), включително когато МПС е било в паркирано състояние, злоумишлени действия на трети лица, кражба, грабеж, пожар, природни бедствия, умишлен палеж или взривяване.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България и в чужбина - в държавите-членки на Европейския съюз, а извън съюза - в държавите-членки на Международното споразумение „Зелена карта“ - Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

Каква е разликата между „Експертна оценка“ и „Доверен сервиз“?

При избран начин на обезщетяване по „Експертна оценка“, застрахователната компания оценява щетите по автомобила и изплаща обезщетение в брой или по банкова сметка на застрахования. При този метод на обезщетяване е възможно получената от клиента сума да не може да покрие напълно необходимите разходи за ремонт на автомобила.

При избран начин на обезщетяване с право на „Доверен сервиз“, автомобилът се ремонтира в доверен автосервиз на застрахователната компания (Булстрад, Дженерали или Бул Инс). Застрахователната компанията се разплаща директно със сервиза, който от своя страна има ангажимент да закупи необходимите резервни части и да отремонтира автомобила.

Виж повече

Какво да направя, ако съм пропуснал да платя поредна вноска по полицата?

Плащане на вноска по застраховка Каско „Избор” може да бъде извършено в срок до 15 (петнадесет) дни след датата, отбелязана в полицата (падежа на вноската). След изтичане на този срок, застраховката се счита за прекратена.

Включена ли е в застраховката "Пътна помощ" и какво покрива?

В покритието на застраховката има включена безплатна Пътна помощ при настъпило застрахователно събитие на територията на Република България, а именно ПТП, пожар, природни бедствия, Злоумишлени действия на трети лица и други. Покритието може да се използва, когато автомобилът не може да се придвижва на собствен ход. При доплащане на допълнителна премия, може да се включи покритие за пътна помощ при техническа повреда и при събитие, свързано с нормалната експлоатация на МПС.

Виж повече

Какво трябва да направя при щета?

При участие в ПТП е необходимо да позвъните на телефон 112 за получаване на указания и информация дали КАТ ще посети мястото на събитието.Когато ПТП е леко, т.е. няма пострадали лица и автомобилите могат да се придвижват на собствен ходи и има съгласие между двамата участници чия е вината за събитието, може да се попълни двустранен констативен протокол за ПТП, без да е необходимо посещение от КАТ.

За щети, настъпили в паркирано състояние на автомобила, които не са причинени от злоумишлени действия на трети лица, се уведомява само застрахователната компания.

За щети, причинени от природни бедствия, е необходимо да уведомите застрахователната компания и да представите служебна бележка от метеорологичната служба.

При пожар се уведомява застрахователната компания и службата за пожарна безопасност за издаване на съответния удостоверителен документ.

В случай на кражба трябва да уведомите полицията и застрахователната компания. Сроковете за уведомяване на застрахователната компания и компетентните органи са до 24 часа при кражба на МПС и до 3 (три) работни дни за събития, различни от кражба.

Виж повече

Какво трябва да направя при щета в чужбина?

Задължително е, в срок от 3 (три) дни от узнаването на събитието, да уведомите полицията и евентуално противопожарната служба (в зависимост от вида на застрахователното събитие) в съответната държава, както и застрахователната компания.

При наличие на застраховка Автоасистанс, следва да уведомите също и асистиращата компания и да следвате съответните инструкции. Помощ от асистиращата компания се оказва до степен, достатъчна за безопасното придвижване на пострадалото МПС на собствен ход. При необходимост от окончателен ремонт, същият се извършва в България.

Виж повече

Колко и какви щети може да се регистрират без документ от КАТ?

За разлика от други застраховки Автокаско на пазара, при Каско "Избор" може да регистрират до 3 (три) щети, без да е необходим протокол от КАТ. Това е валидно само за събития, настъпили в паркирано състояние на автомобила или при леко ПТП, при което няма друг участник (например при извършване на маневри при паркиране).

Покриват ли се щети на гуми по застраховка Каско „Избор“?

Да, покриват се. Застрахователната компания покрива щети на гуми, увредени от ПТП, както и от дупки или неравности по пътя. За автомобили със застрахователни суми от 2 000 лв. до 6 000 лв. (застраховател - Булстрад) и от 12 500 лв. до 30 000 лв. (застраховател - Бул Инс) се покриват и щети от злоумишлени действия на трети лица.

Кражбата на гуми и джанти не е покрит риск по застраховка Каско „Избор“.

Виж повече

Какво обезщетение ще получа при кражба на автомобила?

Размерът на обезщетението при риска „Кражба“ е до действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователно събитие. Това означава, че със средствата от изплатеното на обезщетение ще може да закупите автомобил, съответстващ като марка, модел, година на производство и т.н. на откраднатият автомобил.

При завеждане на щета, трябва ли да се платят оставащите вноски по полицата?

Съгласно Общите условия на застрахователните компании плащане на всички оставащи вноски по полицата е необходимо, когато предстои да се ползва „Доверен сервиз“ на застрахователя.

В случай, че при сключване на застраховката е избрана опция за изплащане на обезщетение по "Експертна оценка", оставащите вноски се приспадат от размера на обезщетението или се заплащат отделно от клиента.

Виж повече

Изисква ли се оглед и заснемане на автомобила при подновяване на полицата?

При подновяване в същата застрахователна компания, без да има прекъсване на покритието, оглед и заснемане на автомобила не се изискват.

Какво е „Дозастраховане“ и защо е необходимо?

При щета, застрахователната сума, на която е застрахован автомобилът, намалява с размера на изплатеното обезщетение. Чрез дозастраховането се възстановява първоначалната застрахователната сума на МПС. Ако не се дозастрахова автомобилът, при следваща щета полученото обезщетение няма да е в пълен размер, а ще бъде намалено пропорционално спрямо намалението на застрахователната сума в следствие на предходната щета. В този случай клиентът е необходимо да доплати за ремонта на автомобила.

Виж повече

Какво трябва да знаем при покупка на автомобил с валидна полица автокаско?

Когато закупен автомобил има действаща застраховка Автокаско, може да се издаде добавък на името на новия собственик за прехвърляне на правата по застраховката. Ако не бъде издаден такъв добавък, застраховката престава да бъде валидна.

Има ли значение кой управлява автомобила?

Застраховката е валидна, когато автомобилът се управлява от правоспособни водачи, които могат да бъдат различни от собственика на автомобила. Не се покриват щети, когато водачът, управлявал МПС е бил под въздействие на алкохол или други упойващи вещества.