Каско "Избор"

Каско Избор

Каско "Избор" е иновативен продукт Автокаско, разработен специално за клиентите на SDI брокер с подкрепата на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, Дженерали Застраховане АД и ЗД Бул Инс АД!

Застраховката се предлага единствено от SDI брокер!

 • Клиентът сам определя за каква стойност да застрахова автомобила си, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПАЗАРНАТА МУ ЦЕНА, като има три възможности - да избере стойност от 2 000 лв. до 6 000 лв. за застраховка в Булстрад, от 6 500 лв. до 12 000 лв. в Дженерали или от 12 500 лв. до 30 000 лв. за застраховка в Бул Инс.
   
 • Възможност за ползване на ДОВЕРЕН СЕРВИЗ на застрахователя, без значение от възрастта на автомобила!
   
 • НЕ СЕ ИЗИСКВА алармена система или имобилайзер!
   
 • Признаване на 3 ЩЕТИ "БЕЗ ДОКУМЕНТ" при леко ПТП! (без да е необходим протокол от КАТ или двустранен констативен протокол)
   
 • Възможност за ЗАСТРАХОВКА НА ГУМИТЕ, при облекчена процедура (за автомобили от 2 000 лв. до 6 000 лв.)!
   
 • Допълнително покритие АСИСТАНС НА ПЪТЯ - особено подходящо за водачи без технически познания за автомобили!
   
 • ПОДАРЪК ЗА КЛИЕНТИТЕ НА SDI 

  За автомобили от 2 000 лв. до 6 000 лв. покритие на риска Кражба или Грабеж на вещи от багажника на автомобила, включително възстановяване на средства за преиздаване на откраднатите документи.

  За автомобили от 6 500 лв. до 30 000 лв. покритие на риска Кражба или Грабеж на лични документи от салона на купето и багажника на автомобила. Възстановяване на средства за преиздаване на откраднатите документи!
   
 • 15% ОТСТЪПКА от цената на Каско "Избор" за притежателите на Клубна карта SDI!
   

AssistaКато наш клиент по застраховка Автокаско може да ползвате НОВАТА ни БЕЗПЛАТНА услуга при щета - АВТОСЕРВИЗ с ГАРАНЦИЯ от SDI за качествен и бърз ремонт! Услугата е част от програмата ни за помощ при щети ASSISTA.

n/a

Обезщетяване само по Експертна оценка
Стандартна цена
n/a лв.
n/a лв.
Цена с 15% отстъпка с клубна карта SDI
Обезщетяване с право на Доверен сервиз
Стандартна цена
n/a лв.
n/a лв.
Цена с 15% отстъпка с клубна карта SDI

САМО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА SDI  И АВТОМОБИЛИ ОТ 2 000 ДО 6 000 ЛЕВА
 

гуми

Покритието подсигурява възстановяване на разходите за подмяна на увредена гума, когато същата е непригодна за експлоатация и не подлежи на ремонт.

Покритието е валидно при условие, че гумите са обозначени със знак “Е” и имат дълбочина на протектора не по-малко от: при летни гуми 2 мм; при зимни гуми 4 мм; при всесезонни гуми 3 мм.

асистанс


ПОКРИТИЯ за България
Обездвижване на МПС вследствие на:
- Застрахователно събитие;
- Техническа повреда;
- Спукване на една или повече гуми;
- Ремонт на пътя;
- Изгубен ключ;
- Липса на гориво или заредено неподходящо гориво;
- Липса на ток (повреда на акумулатора);
- Неизправност в светлините или чистачките на МПС;
- Други.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ за чужбина - само за автомобили от 2 000 до 6 000 лева.:
Покриват се разходи за:
- Разходи за транспортиране на Застрахования и настаняване в хотел;
- Прибиране на деца, останали без надзор;
- Заместващ автомобил, заместващ водач;
- Доставка на резервни части;
- Правна помощ, репатриране на МПС;
- Други.
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона).

При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.

След сключване на полицата е необходимо да бъде извършен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то Ви.

 

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ

Застраховката е валидна за територията на Република България и чужбина – държавите членки на Европейския съюз и държавите извън зъюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта”, както следва Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.  

 

ПРИ СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

 

ВАЖНИ СЪВЕТИ

При щета по застраховка Автокаско не отстранявайте повредите преди огледа!

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС.

Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е за кратко!

Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата.

Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.

Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.

При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).

 

СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

За събития, различни от кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя.

При кражба – срока за уведомяване е до 24 часа.

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при ПТП -  КАТ на тел. 166 или тел. 112 и поискайте посещение на място;
 • при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
 • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел. 112;


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за регистрация на МПС;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др);
 • Удостоверение за техническа изправност (талон за преминат годишен технологичен преглед);
 • Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице.

 

* Покритията са валидни до лимитите и съгласно условията, описани в Общите условия на полицата за Булстрад, Общите и специалните условия на полицата за Дженерали или Общите и специалните условия на полицата за Бул Инс.
* В посочените цени не е включен 2% данък върху застрахователните премии.
* При тотална загуба на МПС вследствие на кражба или пожар се изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователно събитие.
* Не са обект на застраховане автомобили с десен волан и кабриолети със застрахователна сума от 2 000 до 12 000 лева.
* Обект на тази застраховка Автокаско не са МПС с чужда регистрация.
* За автомобили над 12 години покритията за чужбина са валидни само в случай на застрахователно събитие.
* За автомобили със застрахователна сума над 20 000 лева застрахователя обезопасява МПС за негова сметка с допълнително защитно устройство.
* Застраховката влиза в сила след извършване на оглед на автомобила.