Автоасистанс за България

Застраховка Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент при пътуване с автомобила.

Застраховател по полицата ,,Автомобилен асистанс за България" е ,,Дженерали Застраховане" АД.

Обект на застраховане са леки автомобили до 9 места и товарни автомобили до 3.5 тона общо тегло, регистрирани на територията на Република България, собственост на физически и юридически лица (български и чуждестранни граждани).

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

 • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства при претърпяно пътнотранспортно произшествие (ПТП). Покриват се разходи за извършен транспорт до 300 км общ пробег (пълен и празен курс) за всяко едно събитие за периода на валидност на застраховката;

 • Репатриране на МПС и/или неговите прикачени устройства при техническа повреда. Покриват се разходи за извършен транспорт до 300 км общ пробег (пълен и празен курс), еднократно за периода на валидност на застраховката;

 • Специфични технически услуги - смяна на гума, доставка на гориво, подаване на ток или техническо съдействие, оказвани на МПС на мястото на събитието при ПТП и/или техническа повреда. Покрива се еднократно за срока на застраховката една от описаните Специфични технически услуги с лимит на отговорност до 50,00 лв.


Застрахователят оказва квалифицирана помощ на Застрахования, чрез специализирана Асистанс компания и покрива разходи, свързани с моментното здравословно състояние на застрахованото лице (водачът на МПС и/или пътниците на МПС към момента на настъпване на застрахователно събитие).

Възможно е застраховката да се сключи в комбинация със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или Каско на МПС към ,,Дженерали Застраховане" АД, при което покритите рискове ще бъдат по-различни, както и предлаганите програми. Вижте повече ТУК.

Територия на валидност

 • Програма ,,Стандарт" - територията на Република България, с изключение на територията на населеното място по постоянно местоживеене на застрахования.
   
 • Програма ,,Стандарт +" - територията на Република България, включително и територията на града по постоянно местоживеене на застрахования.

   
SDI предлага застраховка 
Автоасистанс с покритие за Европа
и цялата територия на Република
Турция. Вижте повече ТУК.

   SDI предлага застраховка Автоасистанс с покритие за Европа и цялата територия на Република Турция. Вижте повече ТУК

Цена на застраховката

 • Програма ,,Стандарт" - 30,00 лв.

 • Програма ,,Стандарт +" - 40,00 лв.

Посочените цени важат за леки автомобили с общо тегло до 3,2 тона и не е включен 2% данък върху застрахователните премии.

За юридически лица застраховката се сключва само по условията на програма ,,Стандарт +".

Премията се заплаща еднократно. Възможно е застраховката да се сключи в комбинация със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или Каско на МПС към ,,Дженерали Застраховане" АД, при което се калкулира отстъпка. Вижте повече ТУК.

СРОК на застраховката

 • Застраховката се сключва за срок от 12 месеца.
   
 • В случай че застраховката се сключва самостоятелно, а не едновременно в комбинация със застраховка „Каско” на МПС към ,,Дженерали Застраховане" АД, застраховката влиза в сила в 00:00 часа, на 6-ия ден след датата на сключването й.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 5% отстъпка. 


Нямате карта SDI или сте я загубили? Това не е проблем, можете да я вземете или преиздадете безплатно в нашите над 200 офиса.
 

 

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 5% отстъпка. 

Нямате карта SDI или сте я загубили? 
Това не е проблем, можете да я вземете или преиздадете безплатно в нашите над 200 офиса.

Важна информация

В случай на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен незабавно да се свърже с денонощната служба на Асистанс компанията чрез обаждане по телефона на  посочените в полицата телефонни номера и да съобщи най-малко следната информация:

 • имена на Застрахования;
 • марка, модел и регистрационен номер на МПС;
 • адрес на мястото на събитието и телефонен номер за контакт;
 • уведомени ли са органите на МВР в случаите на ПТП или вандализъм, включително издаден ли е Протокол за ПТП или друг документ за събитието;
 • кратко описание на възникналия проблем и вид на необходимата и желана помощ.

Общи условия и информационен документ
 

 Общи условия на застраховка ,,Автомобилен асистанс за България"


 Информационен документ на застраховка ,,Автомобилен Асистанс за България"

 

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия
на застраховка ,,Автомобилен
асистанс за Европа"


Информационен документ
за застраховка ,,Автомобилен
асистанс за България"

Оцени застраховката

Рейтинг: 3.60 от 5. Гласували общо: 10 потребители

Коментари за нас в Google