Автоасистанс за Европа

Пътувайте спокойно със застраховка Автоасистанс за Европа и разчитайте на денонощна пътна помощ за Вашия автомобил и пътниците в него.

Застраховател по полицата ,,Автомобилен асистанс за Европа" е ,,Дженерали Застраховане" АД.

Обект на застраховане са леки автомобили до 9 места и товарни автомобили до 3.5 тона общо тегло, в едно с прикачените към тях ремаркета (вкл. каравани) с максимално общо тегло до 1.5 тона включително, регистрирани на територията на Република България, собственост на физически и юридически лица (български или чуждестранни граждани).

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

 • Репатриране на МПС (вкл. изваждане с необходимата техника при нужда) при претърпяно пътнотранспортно произшествие (ПТП), техническа повреда или вандализъм (вкл. при заключен автомобил или изгубен ключ). Покриват се разходи за извършен транспорт до 250 евро (EUR) и за изваждане/изтегляне с необходимата техника до 500 евро (EUR);

 • Техническо съдействие, смяна на гума или подаване на ток на място, при ПТП, техническа повреда или вандализъм. Покриват се разходи до 250 евро (EUR).

 • Охраняван паркинг на неизправно МПС, включително багажно/къмпинг ремарке, при ПТП, техническа повреда или вандализъм. Покриват се разходи в срок до две седмици и до 250 евро (EUR).

 • При ПТП, техническа повреда, вандализъм, кражба или грабеж на автомобила Застрахования може да избере една от трите опции: 
  Настаняване на застрахования в хотел. Покриват се разходи до 75 евро (EUR) за нощувка на човек (максимум 3 нощувки).
  - Ползване на автомобил под наем. Покриват се разходи до 50 евро (EUR) на денонощие, за не повече от 48 часа.
  - Транспортиране на Застрахования до България или придвижване до крайния пункт на предприетото от него пътуване. Покриват се разходи за пътуване с влак (икономична класа) и/или автобус, но за не повече от 1 500 евро (EUR).

 • Изоставяне на автомобила в чужбина при ПТП, техническа повреда или вандализъм. Покриват се разходи до 250 евро (EUR).

 • Предаване на спешни съобщения при ПТП, техническа повреда, вандализъм, кражба или грабеж на автомобила. Покриват се разходи за телефон и електронна поща до лица в България до 25 евро (EUR).

 • Репатриране на застраховани лица под 16 години до България, при ПТП. Покриват се разходи за придружител и самолетен билет икономична класа, но не повече от 250 евро (EUR) за едно лице. 

 • Медицинско транспортиране на Застраховани лица при ПТП. Покриват се разходи за транспорт до най-близката до мястото на събитието болница, но за не повече от 250 евро (EUR) на лице.

 • Репатриране на тленни останки до България, в случай на смърт на водача на МПС, при ПТП. Покриват се разходи до 5 000 евро (EUR).

 • Осигуряване на шофьор за управление на автомобила в случай на ПТП. Покриват се разходи до 1 000 евро (EUR).

 • Разходи за правни разноски в случай на ПТП. Покриват се разходи до 1 500 евро (EUR).

Територия на валидност

Застраховката предоставя териториално покритие за всички страни в Европа и цялата територия на Република Турция, с изключение на територията на Република България.

   SDI предлага застраховка Автоасистанс за България. Вижте повече ТУК

   
SDI предлага застраховка 
Автоасистанс за България.
Вижте повече ТУК.

Цена на застраховката

Определя се в зависимост от срока на застраховката, вида и възрастта на МПС.Посочените цени важат за МПС с общо тегло до 2,6 тона и самостоятелно сключване на застраховката. Не е включен 2% данък върху застрахователните премии.

Премията се заплаща еднократно. При сключване на застраховката за срок над 6 месеца се прилага 5% отстъпка. 

Възможно е застраховката да се сключи в комбинация със застраховка Каско на МПС към ,,Дженерали Застраховане" АД, при което се прилага 50% отстъпка и се допуска разсрочено плащане.Посочените цени важат за МПС с общо тегло до 2,6 тона и самостоятелно сключване на застраховката. Не е включен 2% данък върху застрахователните премии.

Премията се заплаща еднократно. При сключване на застраховката за срок над 6 месеца се прилага 5% отстъпка. 

Възможно е застраховката да се сключи в комбинация със застраховка Каско на МПС към ,,Дженерали Застраховане" АД, при което се прилага 50% отстъпка и се допуска разсрочено плащане.

СРОК на застраховката

 • Застраховката се сключва за срок избран от клиента - до 15 дни, до 1 месец, до 3 месеца, до 6 месеца, до 1 година.
 • В случай че застраховката се сключва самостоятелно, а не едновременно в комбинация със застраховка „Каско” на МПС към ,,Дженерали Застраховане" АД, застраховката влиза в сила в 00:00 часа, на 3-ия ден след датата на сключването й.
 • Продължителността на едно пътуване/престой в чужбина не може да превишава 90 последователни дни.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 5% отстъпка. 

Нямате карта SDI или сте я загубили? 
Това не е проблем, можете да я вземете или преиздадете безплатно в нашите над 200 офиса.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 5% отстъпка. 


Нямате карта SDI или сте я загубили? Това не е проблем, можете да я вземете или преиздадете безплатно в нашите над 200 офиса.
 

 

Важна информация

В случай на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен незабавно да се свърже с денонощната служба на Асистанс компанията чрез обаждане по телефона на  посочените в полицата телефонни номера и да съобщи най-малко следната информация:

 • имена на Застрахования;
 • марка, модел и регистрационен номер на МПС;
 • адрес на мястото на събитието и телефонен номер за контакт;
 • уведомени ли са органите на МВР в случаите на ПТП или вандализъм, включително издаден ли е Протокол за ПТП или друг документ за събитието;
 • кратко описание на възникналия проблем и вид на необходимата и желана помощ.

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия
на застраховка ,,Автомобилен
асистанс за Европа"


Информационен документ
за застраховка ,,Автомобилен
асистанс за Европа"

Общи условия и информационен документ
 

 Общи условия на застраховка "Автомобилен асистанс за Европа"


 Информационен документ на застраховка ,,Автомобилен асистанс за Европа"

 

Оцени застраховката

Рейтинг: 4.00 от 5. Гласували общо: 2 потребители

Коментари за нас в Google