10.03.2011

Признание от ДЗИ

През 2008 г. Главна Агенция Пловдив на "ДЗИ-Общо застраховане"АД изказа признание за цялостен принос Ес Ди Ай Груп ООД - град Пловдив
Признание за цялостен принос ДЗИПрез 2008 г. Главна Агенция Пловдив на "ДЗИ-Общо застраховане"АД изказа признание за цялостен принос Ес Ди Ай Груп ООД - град Пловдив