10.03.2011

1-во място на Годишните награди на Булстрад

SDI получи Грамота за първо място на Годишните награди на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП за Застрахователен брокер, реализирал най-голям премиен приход за гр. Пловдив за 2007г.
Годишните награди на БулстрадSDI получи Грамота за първо място на Годишните награди на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП за Застрахователен брокер, реализирал най-голям премиен приход за гр. Пловдив за 2007г.