10.03.2011

Грамота за значим принос от Булстрад

През месец Януари 2010 г. SDI получи Грамота за Застраховкателен брокер със значим принос за динамично развитие на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД в Рерион Кърджали.
Грамота за брокер със значим принос в КърджалиПрез месец Януари 2010 г. SDI получи Грамота за Застраховкателен брокер със значим принос за динамично развитие на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД в Рерион Кърджали.