04.07.2012

Застраховка за колата и без да я ползваме

Кодексът за застраховането постановява, че договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" е длъжен да сключи всеки, който притежава...
Гражданска отговорностВсе по-често виждаме около нас - по улиците и пред блоковете, автомобили, които стоят паркирани незнайно откога. Полуизоставени коли, които не се ползват с месеци от собствениците им по ред причини.

Битува мнението, че щом автомобилът не се използва, не е необходимо да има сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност". В повечето случаи собствениците на такива коли смятат, че са изпълнили своите задължения, свързани с притежавания от тях автомобил, щом са платили данъка за него.
Но не е така.

Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилисти" е задължителна по силата на Кодекса за застраховането (КЗ). Според него с договора за "Гражданска отговорност" застрахователят се задължава да покрие в границите на посочена в контракта застрахователна сума, гражданската отговорност на застрахования (физическо или юридическо лице) за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежанието и/или използването на моторни превозни средства.
Застраховани са собственикът на моторното превозно средство, за което е сключен застрахователен договор, както и всяко лице, ползващо превозното средство на законно основание.

Кодексът за застраховането постановява, че договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" е длъжен да сключи всеки, който притежава моторно превозно средство, регистрирано на територията на България и неспряно от движение.
От този текст става ясно, че всеки собственик трябва да има такава застраховка. Задължението за сключването отпада само в случай че собственикът е спрял лекия си автомобил от движение по установения за това ред пред КАТ. А това става, като в съответното звено на пътна полиция се подаде молба, в която се посочват причините за спирането на превозното средство от движение. На КАТ се предава част втора на свидетелството за регистрация, по-известна като "малкия талон".

Трябва да се знае, че спирането от движение на автомобила не води до отпадане на задължението за плащане на данък върху него. Данъкът е свързан с факта на притежаване и не е обвързан с неговото ползване/неползване.

В случай че колата, която не използваме, не се води в регистрите на КАТ като "спряна от движение", това може да ни донесе главоболия и глоби. Съгласно чл. 315 от КЗ неизпълненото задължение да се сключи задължителна застраховка се наказва с глоба от 400 до 600 лв. за физическите лица. За фирмите санкцията е от от 2000 до 5000 лв.