16.07.2012

Нова директива на Европейската комисия ще изчисти пазара от случайни играчи

Регулацията на всички продавачи на застраховки ще стане еднаква, a това ще защити клиентите, казва в интервю Ясен Христов, управител и съдружник

Регулацията на всички продавачи на застраховки ще стане еднаква, a това ще защити клиентите, казва Ясен Христов, управител и съдружник в SDI Group

 

Ясен Христов
Управител и съдружник в SDI broker

- Г-н Христов, последните резултати показаха спад на приходите в общото застраховане, включително и по Гражданска отговорност. Защо?

За разлика от преди, в момента при Гражданска отговорност много повече полици се сключват на разсрочено плащане. Това е отражение и на финансовите възможности на българина. Банално стана да говорим за кризата, но е факт - хората си правят сметка и за много от тях стана непосилно да си плащат застраховката наведнъж.
Втората причина е ниското покритие по тази застраховка. Изискването е в България над 90% от колите да имат полицата, а в момента покритието е малко над 70%.


- Колко е поскъпването?

През последната година някои от застрахователите повишиха чувствително своите тарифи в някои сегменти - региони в страната, възраст на водача, територия на валидност и др., но реално средната цена, която плащат клиентите се е повишила с около 10% спрямо същия период на миналата година.


- Може ли да очакваме през лятото да се повиши обхвата?

Много хора зимата не карат колите си, а през лятото започват да ходят по вилите си, например. Това се отнася за собствениците на по-стари автомобили. Може да се каже, че има раздвижване през лятото и малко повишаване на обхвата, но ситуацията няма да се промени драстично. Обхватът би се повишил с максимум 1-2%.


- Какво е мнението ви за евентуално въвеждане на задължително имуществено застраховане?

Задължителното имуществено застраховане има своите плюсове и минуси. Именно около тях би трябвало да е цялата дискусия.
Плюсовете са ясни - хората ще бъдат защитени. Когато дадено населено място пострада ще има средства в специален фонд, чрез които много бързо може да се реагира, да се обезщетят хората и да се ликвидират последиците. Няма да се налага всички да чакат държавата да търси пари, за да помогне на бедстващите. Именно наличието на подобен фонд е основен плюс.
В момента е ясно, че хората масово не застраховат жилищата си. Около 8-10% от домовете имат сключени полици, като повечето от тях са взети с ипотечен банков кредит и съответно банката е задължила клиента да се застрахова. В едно село или малък град, където няма толкова много ипотеки процентът на застраховани жилища е нищожен. Сега при наводнение или земетресение чакаме държавата да намери пари, а при един пул тези проблеми няма да съществуват.
Основният минус, заради който много хора са против, е задължителният елемент. Подобна мярка ще се възприеме като поредното задължение за българина, свързано с допълнителни разходи. Много хора ще го възприемат като вид данък. Не съм видял обаче да се обясни в детайли каква тежест би имало едно такова задължение. Да, от една страна ще си длъжен да платиш, както плащаш тока, водата, Гражданска отговорност... От друга страна обаче говорим за 15-20 лв. годишно за покритие от 20 хил. лв. На фона на всички останали разходи това не е толкова голяма сума. Все пак става въпрос за домовете на хората.
Разходът за едно домакинство би бил около 1-2 лева на месец. Ако се обясни на хората именно този детайл, може би те ще погледнат по друг начин на тази идея. Необходима е обществена дискусия, на която да се обсъдят всички гледни точки. Истината е, че трябва на везната да се поставят двете основни неща - ползата за населението от една страна и тежестта за домакинствата от друга.


- Какъв е делът на брокерите в продажбите на полици?

Делът на брокерите като продавачи се увеличава. Това е трайна тенденция в последните години.
Има нещо друго интересно за брокерския бизнес. В момента нашето законодателство регулира брокерите на база директивата за застрахователни посредници IMD. Съвсем скоро, на 3-ти юли, Европейската комисия (ЕК), след проведени обществени консултации, излезе с предложение за промяна на тази директива. Истината е, че в момента нормативната уредба има много пропуски. Развитието на пазара в последните десетина години изисква нова директива.
Съществен пропуск в сега действащото законодателство в България е, че не се регулират еднакво всички посредници и продавачи на застрахователни услуги. В новата директива регулацията ще е еднаква за брокери, агенти и забележете - за служителите в офисите на застрахователните компании, които продават директно на клиентите. За да бъде потребителят защитен максимално не е логично да се регулират само брокерите както е практиката в момента.
Облекчава се и режимът, при който брокерите ще могат да работят на пазарите в ЕС. Много се залага на защитата на потребителите и се върви към по-голяма прозрачност.


- Как ще се постигне по-голяма прозрачност?

В предложението за промяна на директивата е записано, че при продажбата на животозастрахователни продукти продавачите ще бъдат задължени да разкриват комисионите си пред клиента. При общото застраховане е предложено същото, но само при изрично поискване от страна на клиента. Ако той пожелае ще може да разбере възнаграждението на продавача. Тези изисквания ще обхванат не само посредниците (брокери и агенти), но и самите застрахователи, когато извършват директни продажби, тъй като техните служители също получават възнаграждения.
Държа да подчертая, че това все още е само предложение от ЕК. Тепърва текстовете на директивата трябва да се приемат от Съвета на Европа, след което да се гласуват от Европейския парламент. После отново да се върнат в Съвета на Европа и след това да отидат за финално гласуване в ЕП. Това е дълга процедура, която ще отнеме поне година и половина и на този етап изобщо не е ясно дали тези предложения ще бъдат приети.
След приемането на директивата държавите-членки ще имат 1 година срок, за да я въведат в своето законодателство. Това ще се случи най-вероятно в края на 2014 г. или началото на 2015г.


- Как промените ще помогнат на бизнеса?

Много се залага на квалификацията на брокерите. Ако досега всеки продавач на банички можеше да работи като брокер, с новата директива това няма как да се случи. Разбира се важен е не само законът, но и волята, и контролът от страна на държавата или по-точно на КФН.


- Предполагам това е добре?

Това е добре за потребителите, защото ще се избегнат проблемите със случайните играчи, които не са професионални посредници или служители на застрахователи, нямат нужната квалификация и не могат да дадат адекватен съвет. Винаги съм приветствал професионализацията на бранша. Това е гаранция за клиента.


- Какви са очакванията ви за застрахователния пазар през второто полугодие?

Не очаквам съществени промени на пазара. Вероятно през есента ще бъдат предложени промени в Кодекса за застраховането (КЗ). Все още обаче не се знае какви. При всички положения, ние като асоциация, ще вземем активно участие в дискусията. Но нека да изчакаме да видим какво ще предложи КФН.


- Какъв ще е делът на брокерите в продажбата на застрахователни продукти?

Очаквам тенденцията за делът на брокерите да се запази. Истината е, че клиентът ни харесва, дори на много хора това да не им е приятно. При нас клиентът може да получи избор, добра консултация, съдействие при щета, може да сравни условията на застрахователите. Ако човек тръгне да прави всичко сам ще му отнеме много време. Освен това той не е специалист и не може да си помогне по начин, по който би му помогнал професионалист.
Застрахователите виждат това и тенденция в политиката на по-далновидните от тях е да работят все по-добре с брокерите и да развиват този канал за продажба.
Виждал съм стратегията на един от големите застрахователи в България с чуждо участие. В стратегията за развитие на цялата група в Европа, в раздела "канали за продажба", брокерите бяха посочени като приоритет. Дори преди собствените структури на компанията. Тази тенденция не е само в България и не е само при тази компания.
Застрахователите виждат, че клиента избира нашата услуга и предпочитат да работят добре с нас, за да имат по-успешен бизнес. Голяма част от успеха на големите застрахователи се дължи на факта, че те работят добре с брокерите. Част от тях разработиха специални програми за работа с посредници, което им осигурява предимство пред останалите.