30.05.2012

Дженерали започна да изплаща обезщетения за земетресението край Перник

Компанията организира незабавно екипи за регистриране на щетите и възможно най-удобните за клиентите начини за информиране.

 
Дженерали Застраховане е сред застрахователните дружества с най-много заведени щети след земетресението миналата седмица заради значителния дял от застраховки „Домашно имущество” в портфейла на компанията. Към момента в компанията са заявени над 360 щети, от които 10% вече са обработени и е започнало изплащане на обезщетенията по тях. Близо 40% от щетите са от Перник и региона.
За подкрепа на клиентите, избрали Дженерали Застраховане АД за свой застраховател, компанията организира незабавно екипи за регистриране на щетите и възможно най-удобните за клиентите начини за информиране.
 
Информиране на клиентите
Клиентите на Компанията могат да получат необходимата информация по интересуващи те ги въпроси и да заяват своята щета по телефона на денонощния Асистънс център на компанията  02/92 67 222. При желание от страна на клиента, той би могъл да се обърне и към всички офиси на Компанията на територията на страната, където ще получи необходимото експертно обслужване.
 
Заявяване на възникнала щета
Клиентите на Компанията могат да ползват три различни начина, за да заявят своята щета:
ON-LINE – чрез попълване на необходимата форма в сайта на Компанията: https://klienti.generali.bg/zastrahovane/shteti/ocenka-na-shteti/
До 3 работни дни клиентите, избрали този начин на заявяване на щетата, получават обратна информация за извършване на оглед и изплащане на обезщетението. По този начин се завеждат около 80% от щетите от земетресението.
 
ПО ТЕЛЕФОНА – чрез обаждане на денонощния Асистънс телефон 02/92 67 222. Експретите на Компанията отговарят на въпросите на клиентите и дават инструкции за необходимите действия, които следва да предприемат клиентите.
 
ЛИЧНО, В ОФИС НА КОМПАНИЯТА. Представителите на Компанията отговарят на въпросите на клиентите и дават инструкции за необходимите действия, които следва да предприемат клиентите.
 
Извършване на огледи на увредените имущества
За бързо и качествено извършване на огледи Компанията е организирала работна група с удължено работно време, включително и през празничните дни 24-27 май 2012 г., както и на 02.06.2012/събота/. 
За максимално покриване на заявените щети са организирани и екипи в Централно управление на Компанията. При необходимост от допълнителна подкрепа, са ангажирани услугите на асистиращата компания Корис България.
Целта на създадената организация е всички увредени обекти да бъдат огледани в периода до 08.06.2012 г.
 
Изплащане на застраховатени обезщетения
На 29.05.2012 Дженерали Застраховане АД започна изплащането на първите обезщетения на свои клиенти, пострадали от земетресението. За по-бързо обслужване на клиентите, е предоставена възможност за изплащане на обезщетения без извършване на оглед при заявяване на щетата on-line: изпращане на снимки на увреденото имущество и банкова сметка, по която да бъде преведено обезщетението. След изпращането на снимки, по преценка на служител на ЦУ и в зависимост от наложителността от извършване на ремонт, клиентът може да започне отстраняването на вредата, като запази останките до приключване на щетата за извършване на оглед при необходимост.
В качеството си на представител на водещ световен застраховател Дженерали Застраховане АД уверява всички свои клиенти, застраховали имущества си в Компанията, че е организирана процедура за бързо извършване на огледи на увредените обекти и гарантира адекватно и професионално обслужване и обезщетяване.

Дженерали Застраховане АД напомнят за две важни условия, които имат съществено значение при обезщетяване на клиентите.
Изплащане на щети без САМОУЧАСТИЕ – застраховка „Домашно имущество” на Дженерали Застраховане АД е без самоучастие, което е значително предимство в сравнение с конкурентните предложения. Това е особено осезаемо от клиентска гледна точка в аналогични на земетресението случаи, които са с висок обществен интерес и очаквания за максимална подкрепа на клиентите, изпаднали в затруднено положение.
Пълно застрахователно покритие на ниво ПЪРВИ РИСК – застраховка „Домашно имущество”  на Дженерали Застраховане АД е разработена по условията на „Първи риск”, което не включва намаляване на обезщетенията, чрез прилагане на подзастраховане.