29.08.2017

SDI отново e брокер №1!

И през първото полугодие на 2017г. SDI запазва лидерската си позиция сред застрахователните брокери в България.

И през първото полугодие на 2017г. SDI запазва лидерската си позиция сред застрахователните брокери в България.

Според официалната статистика, вече публикувана на сайта на Комисията за финансов надзор, SDI отново заслужено заема първото място.

Това е признание за нашата упорита работа и стремежа ни да дадем възможност на клиентите да изберат най-добрия за тях застрахователен продукт.

Благодарим за доверието на нашите клиенти, служители и партньори, без които успехът ни нямаше да бъде възможен!