07.08.2012

Примерните шофьори с по-евтина Гражданска отговорност, а нарушителите - с по-скъпа?

Ако причините катастрофа сега, джобът ви ще олекне след година и половина.

Ако причините катастрофа сега, джобът ви ще олекне след година и половина.

Източник: в. Стандарт от 02.08.2012г.


Шофьорите, които карат безразсъдно и причиняват катастрофи, ще плащат по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност" от края на 2013 или началото на 2014 г. Това стана ясно от думите на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" Борислав Богоев.

Централизираната система бонус-малус ще може да заработи най-рано тогава. Още от сега обаче се трупа база с данни за катастрофите и виновните шофьори. Технически системата вече е почти готова. За въвеждането й обаче има юридическа пречка - все още КФН няма основание да издаде наредба, с която да задължи застрахователните компании да я използват. За целта трябва да бъдат въведени допълнения към Кодекса за застраховането.

Веднага след като те бъдат приети от парламента, до окончателното въвеждане на системата бонус-малус ще минат не повече от 6-8 месеца, обеща Богоев. Промените в Кодекса за застраховането обаче ще бъдат приети не по-рано от първото тримесечие на 2013 г. Този срок се определя не от родния законодател, а от Европейската комисия.

Все още има текстове, които тя би искала да изчисти по отношение на директивата "Платежоспособност 2". А нейните изисквания също трябва да бъдат включени в българския Кодекс за застраховането и затова промяната му се забавя, обясни Богоев. "Чакаме точните текстове на тази директива, за да можем да предложим и в нашата нормативна уредба съответните промени", допълни зам.-шефът на КФН. Така до края на 2013 или началото на 2014 г. примерните шофьори вече ще плащат по-евтина "Гражданска отговорност", а нарушителите - по-скъпа.