Застраховка ,,Защита 360°"

Застраховка ,,Защита 360°

„Защита 360°” е индивидуална доброволна застраховка, която покрива последиците от злополука или заболяване, довели до увреждане на здравето. С нея можете да застраховате себе си, а също и членовете на Вашето семейство. 

Застраховката е иновативен продукт, който се сключва изцяло дистанционно, чрез наш представител и е предназначена за български или чуждестранни физически лица на възраст от 6 месеца до 80 навършени години. Чуждестранни граждани се застраховат само със статут на постоянно пребиваващи в Република България.
 

Застраховател по полицата е Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България.

Покрити рискове

 • Покритие „Дневни пари за болничен престой в резултат на злополука” – изплаща се дневно обезщетение под формата на фиксирана сума, за всеки ден болничен престой, вследствие на злополука, в зависимост от избрания пакет. За хоспитализация в интензивно отделение или в реанимация дневното обезщетение за болничен престой, вследствие на злополука, за периода на хоспитализиране се удвоява. Болничен престой е всеки 24-часов престой в лицензирано здравно заведение за активно лечение, отразен в Епикриза.
   
 • Покритие „Домашно възстановяване след болничен престой в резултат на злополука” - изплаща се дневно обезщетение, за всеки ден домашно възстановяване след хоспитализация, в зависимост от избрания пакет. Назначението за домашно възстановяване трябва да бъде предписано от лекар и да има издадени медицински документи.
   
 • Покритие „Дневни пари за болничен престой в резултат на заболяване” - изплаща се дневно обезщетение под формата на фиксирана сума, за всеки ден болничен престой вследствие на заболяване, в зависимост от избрания пакет. За хоспитализация в интензивно отделение или в реанимация дневното обезщетение за болничен престой, вследствие на заболяване, за периода на хоспитализиране се удвоява. Болничен престой е всеки 24-часов престой в лицензирано здравно заведение за активно лечение, отразен в Епикриза.
   
 • Покритие „Домашно възстановяване след болничен престой в резултат на заболяване”  –  изплаща се дневно обезщетение под формата на фиксирана сума, за всеки ден домашно възстановяване след хоспитализация, в зависимост от избрания пакет. Назначението за домашно възстановяване трябва да бъде предписано от лекар,  да има издадени медицински документи и да е продължение на възстановяването след болничен престой.

Цени на застраховката

Годишната премия за едно застраховано лице се определя от избрания пакет. Застраховката се сключва изцяло от разстояние, чрез телефонно обаждане и email комуникация.

Повече информация можете да получите на телефон 0800 11 300, телефон 0700 14 251 и/или на имейл: clients@colonnade.bg 

Територия на валидност

Застраховката е валидна в цял свят.

Срок на застраховката

 • Застрахователното покритие започва от началната дата, посочена в полицата. Ако е договорен изчаквателен период, покритието влиза в сила след като изчаквателния период е изтекъл напълно.
 • Застраховката се сключва за неопределен период от време и приключва в последния ден от застрахователния период, след като навършите 80 години. 
 • Периодът на застрахователното покритие може да бъде уговорен като месечен или годишен, с автоматично подновяване за следващ застрахователен период (до 80-годишна възраст).

Общи условия
 

 Общи условия на застраховка "Защита 360°"

Общи условия
 

Общи условия
на застраховка
"Защита 360°"

Рейтинг на застраховката

Рейтинг: 4.25 от 5. Гласували общо: 4 потребители

Коментари за нас в Google