Здравни застраховки

Тези застраховки покриват разходи за здравни услуги и стоки вследствие на злополука или заболяване.

Доброволно Здравно Осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти или за цялото семейство. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения.

По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети като:
 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ

 • Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.
 • Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.
 • Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.  
   

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
 • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
 • Прегледи в амбулаторни и домашни условия;
 • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика;
   

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 • Прием и настаняване в болнични заведения;
 • Консултации, диагностика и лечение;
 • Различни по сложност хирургически операции.
   

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 • Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;
 • Транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго;
 • Специални условия при болничното лечение.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
 • Възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за закупуване на лекарства и помощни средства.
   

КЪДЕ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИТЕ ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се предлага във всички Офиси на SDI в страната.

Коментари за нас в Google