Здравни застраховки

Тези застраховки покриват разходи за здравни услуги и стоки вследствие на злополука или заболяване.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ

  • Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.
  • Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.
  • Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.  

БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

  • Прием и настаняване в болнични заведения;
  • Консултации, диагностика и лечение;
  • Различни по сложност хирургически операции.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИТЕ ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се предлага във всички Офиси на SDI в страната.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

  • Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;
  • Транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго;
  • Специални условия при болничното лечение.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ
  • Възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за закупуване на лекарства и помощни средства.

Доброволно Здравно Осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти или за цялото семейство. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения.

По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети като:

Коментари за нас в Google