СТАНДАРТНИ МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВИ ЗА ЧУЖБИНА

Ние предлагаме стандартните застраховки за чужбина на водещите застрахователни компании, а също и специалния продукт на SDI - Защитени при пътуване в чужбина. Тази медицинска застраховка Ви дава до 20% бонус покрития на цени с до 15% по-ниски от стандартните.

Застраховки при пътуване в чужбина, популярни още и като застраховки „Помощ при пътуване”, „Медицинските застраховки" или „Асистанс”, осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти:   

  • Помощ при пътуване в чужбина - бизнес покритие;
  • Помощ при пътуване - туристически пътувания;
  • Медицински разноски.

Обичайните покрития, които тези продукти осигуряват са:

  • разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени от застрахователните компании);
  • при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България;
  • репатриране в случай на смърт;
  • организиране и заплащане на адвокатска защита в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.

Обикновено застрахователните компании имат изисквания за максимална възраст на застрахованите лица, над която не е възможно сключването на тази застраховка.

Коментари за нас в Google