Медицинска застраховка за чужбина с покритие за Covid-19

Медицинска застраховка за чужбина с покритие за Covid-19

Медицинска застраховка за чужбина с покритие за Covid-19

Медицинска застраховка за чужбина с покритие за Covid-19

Виж цените

КАЛКУЛАТОР

Поръчай онлайн

Виж цените       КАЛКУЛАТОР       Поръчай онлайн

Медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19 може да сключите във всички офиси на SDI в цялата страна или онлайн от ТУК.

Застраховател по полицата е Бул Инс АД, а асистиращата компания е Coris Bulgaria Ltd (клон на Coris international). Кол центърът на асистиращата компания е български и работи 24 часа, 7 дни в седмицата.

По условията на компанията могат да се застраховат български и чуждестранни граждани, на възраст до 85 години към датата на начало на застраховката.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

 • Медицински разходи вследствие на злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за медицински прегледи, изследвания, закупени лекарства, предписани от лекар провел прегледите и/или изследванията, разходи за хонорари на лекари, диагностициране и хирургическа намеса, разходи за болничен престой и други, свързани с амбулаторно и стационарно лечение. Застраховката покрива медицински разноски и репатриране вследствие на COVID-19 само след предоставяне на положителен резултат от извършено лабораторно изследване. Тестът за COVID-19 не се покрива по застраховката. За лица над 70 до 85 годишна възраст Застрахователят покрива медицински разноски и репатриране вследствие на акутно заболяване до 2 000 EUR (евро), независимо от избраното ниво на покритие; 
   
 • Рискът акутно заболяване вследствие на COVID-19 се покрива за лица до 65 годишна възраст и лимит 20 000 валутни единици, независимо от избраното ниво на покритие;
   
 • Разходи за спешна стоматологична помощ с лимит 350 валутни единици. Покриват се разходи, свързани с облекчение на силен зъбобол, инцизия на абсцес, изваждане на зъб, дентална работа при кариес и пулпит;
   
 • Разходи за репатриране на застрахования вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за превозване на застрахования, който е на стационарно лечение в чужбина, до болница в страната на местоживеенето му, ако здравословното му състояние позволява да пътува. Лекарите, определени от асистанс компанията, са единствените лица, които имат право да вземат решение кога и по какъв начин да бъде осъществено репатрирането. Обезщетяват се и разходи за придружаващото го лице, ако придружаването му е необходимо по медицински причини и предписано от лекар;
   
 • Разходи за репатриране на тленни останки в случай на смърт на застрахованото лице вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за транспортиране на тленните останки на застрахования от мястото на настъпване на смъртта до населено място в България, посочено от неговите близки или до страната, на която са граждани чуждите граждани.

Срещу минимално заплащане могат да бъдат включени допълнителни рискове по застраховката, избрани от Вас. Сключват се само в комбинация с основното покритие.

 • Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие злополука. Изплаща се:
  - При смърт на застрахования от злополука, на законните наследници на застрахования по равно се изплаща договорената застрахователна сума (2 000 валутни единици, 5 000 валутни единици или 10 000 валутни единици). Задължението на застрахователя да изплати договорената застрахователна сума възниква, когато смъртта е настъпила по време на действие на застраховката и е в причинна връзка със злополука. Не се покрива рискът ,,Смърт" за лица под 14 години и недееспособни лица; За лица над 65 до 85 години Застрахователят покрива риска „Смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука” с максимален лимит до 5 000 валутни единици.
  - При трайно загубена работоспособност вследствие злополука - на застрахования се изплаща процент (%) от застрахователната сума, равен на процента намалена работоспособност, определен от ТЕЛК или ЗЕК на застрахователя;
   
 • Правна помощ/Отговорност към трети лица. Покриват се действително извършени разходи в чужбина, свързани с правна защита на застрахования, ако той бъде подведен под отговорност, като адвокатски хонорари и съдебни разноски. Покриват се присъдени суми за причинени от застрахования имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. Общ лимит на допълнителното покритие - 2 000 валутни единици;
   
 • Кражба, загуба или закъснение на личен багаж при пътуване със самолет – изплащат се следните обезщетения:
  - При „Кражба или загуба на личен багаж” - до 200 валутни единици (в зависимост от избраната застрахователна сума - 100 валутни единици или 200 валутни единици), когато регистрираният за пътуването личен багаж не е доставен в срок до 21 дни;  
  - При „Закъснение на личен багаж” - на застрахования се изплаща обезщетение за закупени вещи от първа необходимост в размер до 100 валутни единици, когато забавянето е над 48 часа.
   
 • Разходи за невъзстановими депозити към туроператори или турагенти - при смърт или заболяване, изискващо болничен престой на Застрахования или на роднина от първа степен, на застрахования се изплаща обезщетение с лимит до 100 валутни единици. Покритието е валидно и при пожар на личното жилище. 

ЦЕНИ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Вижте цените и покритията в нашия калкулатор. При онлайн поръчка, получавате БЕЗПЛАТНА доставка до офис на SDI и възможност за избор на плащане - в брой при доставка, с банкова карта или чрез системата на еРау.
 

КАЛКУЛАТОР

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ

Застраховката е валидна в цял свят, с изключение на Р България. В случаите когато са застраховани чуждестранни граждани, застраховката не важи в държавите, чиито граждани са.
 

   SDI предлага Застраховка за Туристи в България, покриваща медицински разноски. Застраховката е подходяща за пътуване в страната с цел почивка, планински излет, ски, почивка на море, риболов, посещение на спа и уелнес центрове, исторически забележителности и др. Вижте повече ТУК.

СРОК на застраховката

 • Срокът на застраховката избирате Вие и може да бъде от 1 до 365 последователни дни включително.
   
 • Застрахователното покритие започва с напускането на територията на Р България от застрахования, но не по-рано от 00:00 ч. на деня, посочен в полицата за начало на застраховката и се прекратява със завръщането на територията на Р България или в 24:00 ч. на деня посочен за край на застраховката – което от двете условия настъпи по-рано;
   
 • Застраховката се сключва само и единствено преди началото на пътуването в чужбина;
   
 • При сключване на застраховката за лица, които се намират извън територията на Р България и за чужди граждани, които са извън територията на държавата, на която са граждани, действието на застраховката влиза в сила 7 дни след датата на сключването й и при условие, че няма настъпило застрахователно събитие;
   
 • Застраховката може да се сключи с отлагателен период не по-голям от 60 (шестдесет) дни.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 20% отстъпка. 


Нямате карта SDI или сте я загубили? 

Това не е проблем, можете да я вземете с няколко клика от мобилното приложение Cardbox или във всеки от нашите над 200 офиса.


Свалете Cardbox от ТУК.
Вижте най-близките офиси ТУК.

Отстъпка с клубна карта SDI

Притежателите на Клубна карта SDI ползват 20% отстъпка. 

Нямате карта SDI или сте я загубили? 
Това не е проблем, можете да я вземете с няколко клика от мобилното приложение Cardbox или във всеки от нашите над 200 офиса.

Свалете Cardbox от ТУК.
Вижте най-близките офиси ТУК.

Важна информация

В случай на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен, лично или чрез свой представител, в срок до 75 часа от настъпване на застрахователното събитие да уведоми денонощната служба на Асистанс компанията чрез обаждане по телефона на посочените в полицата телефонни номера.

 • Асистиращата компания насочва Застрахования към най-близкото подходящо здравно заведение за оказване на медицинска помощ и заплаща направените медицински разходи - директно разплащане между застрахователната компания и лечебното заведение;
   
 • Асистиращата компания е ,,Корис България";
   
 • Ако застрахованият сам е заплатил разходите за оказаната медицинска помощ, при връщане в България той може да предяви претенция за възстановяване на направените от него разходи, като предяви претенцията си директно към Бул Инс АД и представи всички медицински и разходни документи в оригинал, необходими за установяване на събитието и правото на обезщетение;
   
 • При настъпване на застрахователно събитие в Р Турция, САЩ и/или Канада, в случай че застрахованото лице само избере лечебното заведение и/или лекар, без същите да са осигурени и избрани от Асистанс компанията ,,Корис България", Застрахователят покрива медицински разноски за лечение с лимит до 100 EUR (евро).

За допълнителни въпроси относно Медицинска застраховка при пътуване в чужбина може да ни пишете ТУК или да се свържете с нашите консултанти на безплатния ни телефон за клиенти 0800 11 300.

Общи условия и информационен документ
 

 Общи условия на медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19


 Информационен документ на медицинска застраховка при пътуване в чужбина с покритие за COVID-19

 

подаръчен ваучер за почивки

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия
на медицинска застраховка
Помощ при пътуване в чужбина
с покритие за COVID-19


Информационен документ 
на медицинска застраховка
Помощ при пътуване в чужбина
с покритие за COVID-19

Рейтинг на застраховката

Рейтинг: 3.00 от 5. Гласували общо: 2 потребители

Коментари