ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Застраховката покрива отговорността на лица, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги

При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховките, които се предлагат са следните:

  • Отговорност на адвоката;
  • Отговорност на туроператора;
  • Отговорност на нотариуса;
  • Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител;
  • Отговорност на лекари и медицински персонал;
  • Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
  • Отговорност на застрахователни брокери;
  • Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети;
  • Други.

Коментари за нас в Google