Смесени застраховки ”Живот”

Дългосрочни застраховки Живот със спестовен характер, които комбинират възможността да спестявате и сигурността да сте защитени. 

Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, сключвайки смесена застраховка „Живот”, Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Застрахователните компании предлагат разнообразни смесени застраховки „Живот” като:

  • Спестовна застраховка „Живот” с допълнителни покрития по избор;   
  • Спестовна застраховка „Живот” с готов пакет допълнителни покрития; 
  • Семейна спестовна застраховка „Живот”;   
  • Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.

Коментари за нас в Google