Детски застраховки

Осигурете сигурно и спокойно бъдеще за Вас и Вашето дете.

Родителите винаги искат най-доброто за децата си. Детските застраховки позволяват без много усилия, в течение на продължителен срок от време да подсигурите финансова подкрепа за предстоящите важни моменти в живота на Вашето дете. Същевременно средствата Ви се инвестират в различни финансови инструменти, което води до тяхното увеличение.

Условията по застраховките са много гъвкави и Ви предоставят възможности за промяна на срока, застрахователната сума или тарифата, като едновременно с това гарантират застрахователна закрила за Вас и семейството Ви през целия срок на застраховката.

Коментари за нас в Google