Застраховки Строително-монтажни рискове

Тези застраховки са предназначени за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

Предмет на застраховката могат да бъдат:  

 • цялата строителна площадка;   
 • извършваните по договор строително-монтажни работи;   
 • материалите;   
 • механизацията и оборудването;   
 • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди.

Застрахователните компании осигуряват следните основни покрития:   

 • „Всички рискове” – изплащат се обезщетения при унищожаване или повреда на застрахованото имущество;   
 • покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Застраховката дава възможност за включване на следните допълнителни клаузи и рискове:   

 • загуба или повреда в следствие на стачка, бунт или гражданско вълнение;   
 • гаранционно обслужване на строителните работи;   
 • допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз;   
 • вреди от земетресение;   
 • повреда или унищожаване на имущество на склад извън строителната площадка;   
 • повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;   
 • иск на проектанта;   
 • вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

Коментари за нас в Google