Застраховка на плавателни съдове

Тези застраховки са предназначени за всякакъв тип плаватени съдове.

Този вид застраховане се регламентира както с „Общи условия за застраховане на плавателни съдове”, предлагани от различните застрахователни компании, така и с английските Institute Time Clauses Hulls — Time 1.11.95 г.

Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително яхти, лодки, кораби, плаващи докове и платформи, по време на техния строеж, изпитания и предимно при тяхната експлоатация.

Застрахователното покритие се избира от клиента и може да включва следните рискове:

  • каско пълна и/или частична загуба;   
  • отговорност към трети лица;   
  • обща авария и спасяване;   
  • загуба на навло или дисбурсменти;   
  • война и стачки;   
  • други.

Коментари за нас в Google