Застраховка на летателни апарати

Тези застраховки са предназначени за всякакъв тип летателни апарати.

Обект на тази застраховка са моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и др.

Летателните апарати се застраховат срещу пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети.

Застрахователните покрития по тази застраховка са следните:

  • всички рискове, възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат;   
  • извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземяване.

Като допълнително покритие по застраховката могат да се включат и рисковете, произтичащи от войни и стачки.

Застрахователната сума се определя на базата на договора за покупко-продажба или е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Коментари за нас в Google