Капитал Капитал 24.02.2012

в. Капитал потърси SDI за коментар относно застраховка Имущество

в. Капитал потърси SDI за коментар относно застраховка Имущество

в. Капитал, 24.02.2012г. стр.18