БНТ БНТ 01.06.2011

Интервю в Новините на БНТ

В студиото на новините по БНТ г-н Делев, управител на SDI и член на УС на Българска Асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) коментира горещата тема по въвеждането на задължително еднократно плащане на застраховка Гражданска отговорност.