01.06.2018

Стартира национално проучване на рисковете в шофьорското поведение

Експертен екип, сформиран по инициатива на  SDI, ще изчислява Индекс за безопасно шофиране


Първият по рода си изследователски проект, целящ да анализира основните типове рисковo поведениe на водачите зад волана - Индекс за безопасно шофиране (Safe Drive Index/ SDIndex), бе представен на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП) в Министерство на вътрешните работи. Инициативата SDIndex на застрахователен брокер SDI стартира през месец май и представлява първото целенасочено национално представително изследване на вижданията на шофьорите за собствените им реакции, умения и поведение по време на път.


България е на второ място по смъртност в следствие на ПТП в Европа. Статистическите данни, публикувани през април от Европейската комисия, гласят, че причина за 93% от пътнотранспортните произшествия с жертви през 2017 г. са човешките грешки. „В SDI смятаме, че за да бъдат управлявани и минимизирани, тези грешки те трябва да бъдат измерени и анализирани. Като социално отговорна компания вярваме, че така  ще допринесем за по-ефективната реализация на Държавната стратегия за подобряване на безопасността по пътищата. Чрез тази инициатива целим създаването на валиден индекс на рисковете в поведението на водачите. В оценката на рисковете са отчетени данните от статистиката за ПТП на МВР, а данните са сравними със сходни изследвания, провеждани в държави по цял свят. Амбицията ни е да създадем повод за широк обществен дебат, свързан с реално идентифицираните рискове, въз основа на резултатите от проучването.”, коментира Лазар Георгиев, изпълнителен директор на SDI - организатор на проекта SDIndex.


SDIndex представлява обобщена представителна самооценка на българските водачи на леки и лекотоварни автомобили на възраст между 18 и 75 г. в рутинни и рискови ситуации. SDIndex е базиран на изследователския инструмент DBQ (Driving Behavior Questionnaire), разработен през 90-те години от екип психолози в Манчестърския университет под ръководството на известния изследовател на грешките в човешкото поведение проф. Джеймс Ризън. Използването на DBQ дава възможност да се изследват не само нарушенията (преднамерени или непреднамерени), но и пропуските и грешките, които водачите допускат заради разсеяност или дефицит на умения. Резултатите от подобни изследвания в други държави, базирани на инструмента DBQ, показват, че много често произшествията са причинени именно от тези рискови поведения.


Сред партньорите по проекта са Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Академия за безопасно и майсторско шофиране “Павел Жеков” и Дружеството на психолозите в България, като всеки партньор ще допринесе за SDIndex чрез своята експертиза в съответната област. Набирането и анализът на данните се осъществяват от консултантска и изследователска агенция „Експлика”, а с популяризирането на проекта е ангажирана комуникационната агенция – APRA Porter Novelli.

1

2