11.04.2011

Грамота за 1-во място от Армеец

През месец Март 2009 г. SDI получи Грамота за Първо място за Застрахователен брокер с най-добър финансов резултат по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на ЗАД Армеец за 2008 г. за регион Хасково.
Грамота за 1-во място от АрмеецПрез месец Март 2009 г. SDI получи Грамота за Първо място за Застрахователен брокер с най-добър финансов резултат по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" на ЗАД Армеец за 2008 г. за регион Хасково.