07.04.2011

2-ро място на Годишните награди на Булстрад за град Варна

На Годишните награди на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП SDI получи Грамота за второ място в категорията Застрахователен брокер, реализирал най-голям премиен приход за регион Варна през 2007г.

2-ро място на Годишните награди на БулстрадНа Годишните награди на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП SDI получи Грамота за второ място в категорията Застрахователен брокер, реализирал най-голям премиен приход за регион Варна през 2007г.