Медицинска застраховка
при пътуване до Катерини

Застраховай себе си и любимите ти хора на цени от 0,82 лв. на ден!

КАТЕРИНИ Гърция

 

Виж цените     КАЛКУЛАТОР       Поръчай онлайн

Виж цените

КАЛКУЛАТОР

Поръчай онлайн

 • Медицински разходи вследствие на злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за медицински прегледи, изследвания, закупени лекарства, предписани от лекар провел прегледите и/или изследванията, разходи за хонорари на лекари, диагностициране и хирургическа намеса, разходи за боничен престой и други, свързани с амбулаторно и стационарно лечение;
   
 • Разходи за спешна стоматологична помощ с лимит 250 валутни единици (евро или долари). Покриват се разходи за отстраняване на силен зъбобол или силна болка от остър възпалителен процес в устната кухина вследствие на злополука, за които може да се постави точна диагноза (пулпит, периодонтит, абсцес);
   
 • Разходи за репатриране на застрахования вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за репатриране (транспортиране) на застрахован, който е на стационарно лечение в чужбина, до болница в страната на местоживеенето му, ако здравословното му състояние позволява да пътува. Лекарите от асистанс компанията са единствените лица, които имат право да вземат решение кога и по какъв начин да бъде осъществено репатрирането;
   
 • Разходи за репатриране на тленни останки в случай на смърт на застрахованото лице вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване. Покриват се разходи за транспортиране на тленните останки на застрахования от мястото на настъпване на смъртта до населено място в България, посочено от неговите близки.
 • Загуба на багаж при пътуване с въздушен транспорт. Покриват се разходи за частична или пълна загуба на багаж, по вина на превозвача, с лимит до 250 валутни единици, но не повече от 100 валутни единици за една багажна единица;
   
 • Обща гражданска отговорност. Застрахователят покрива отговорността Ви, ако при Вашето пътуване в чужбина причините смърт, телесни увреждания или заболявания, пълно или частично увреждане на движими и недвижими имущества на трети лица. Лимитът на покритието е до 1000 валутни единици;
   
 • Правна помощ. Покриват се разходи за правна помощ и Вашата защита в съдебно производство в чужбина, образувано срещу Вас за вреди, които сте причинили на трети лица, с лимит до 500 валутни единици.

Срещу минимално заплащане могат да бъдат включени допълнителни рискове по застраховката, избрани от Вас. Сключват се само в комбинация с основното покритие.

 

 • Разходи за посещение на хоспитализиран в чужбина. Покриват се разходи вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване, при приемане в болница на застрахованото лице за повече от 10 последователни дни;
   
 • Разходи за предсрочно завръщане на застрахования в България. Покриват се разходи до 1 500 в. е. в случай на смърт на негов роднина по права линия;
   
 • Разходи за репатриране на малолетни деца (до 14 годишна възраст) до Р.България. Покриват се разходи в случай на приемане в болница на застрахованото лице вследствие злополука или акутно (внезапно) заболяване за повече от 10 последователни дни и когато същото е придружавано от малолетни деца;
   
 • Разходи за посещение от лекар при застрахования. Покриват се разходите за преглед с лимит до 50 в.е.;
   
 • Разходи за настаняване в лечебно заведение в самостоятелна стая или стая за двама при изявено желание от страна на застрахования. Покриват се разходи с лимит до 250 в.е. еднократно за периода на застраховката;
   
 • Дневни пари за болничен престой при приемане в болница на застрахованото лице. Покриват се разходи с лимит 5 в.е. на ден за максимален период от 20 последователни дни;
   
 • Злополука. В случай на смърт на застрахования от злополука, на законните наследници по равно се изплаща договорената застрахователна сума (Избор между 500 в.е. или 5 000 в.е). По този риск не се застраховат малолетни лица;
   
 • Разходи за анулиране на редовен полет по разписание. Покриват се разходи за покупка на храна, напитки, медикаменти и /или настаняване в хотел при настъпило събитие. 

Виж повече за тази застраховка ТУК