Превишената скорост, агресията и невниманието на шофьорите са основни рискове на пътя според SDIndex за 2018 г.
31.10.2018

Превишената скорост, агресията и невниманието на шофьорите са основни рискове на пътя според SDIndex за 2018 г.

На официално събитие бяха представени пълните данни от изследователския проект на SDI - “Индекс за безопасно шофиране” - SDIndex (Safe Drive Index).

Българските шофьори имат висока оценка за себе си (национален SDIndex – 89,6/100) и тя често ги кара да действат самоуверено и да не забелязват реални опасности на пътя. Това показват актуалните данни в доклада по проекта за тази година.

Водачите с индекс за безопасно шофиране под 74 (133 хил. души - 6% от всички активни водачи) са с високорисково поведение и следователно с наи?-голям риск да попаднат в тежко ПТП. Това се дължи на факта, че те допускат и трите основни грешки, характерни за българските шофьори - агресивно шофиране, ниска концентрация и пренебрегване на ограниченията за скорост.

Нискорисковите водачи (над 1,4 млн. души - 60% от всички активни водачи) са с SDIndex над 90, т.е. над средния за страната. Според проучването, те реагират по-скоро правилно и рядко попадат в рискови ситуации.

Всеки може да провери колко рисков водач е като попълни краткия онлайн тест SDIndex QUIZ на www.sdindex.bg. Над 32 хиляди души вече го направиха.

Благодарим на нашите партньори по проекта - МВР, Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Дружеството на психолозите в България.

Пълният текст на доклада от проучването SDIndex 2018 e достъпен за свободно сваляне от официалния сайт на проекта www.sdindex.bg.

Една от основните цели на проекта е всеки да се замисли над собственото си поведение на пътя. Вярваме, че това помага.

Дори и един човешки живот да бъде спасен, усилията ни няма да са били напразни!

1

2

2

3

5

6

7