05.05.2016

МИСИЯ "Защити своя дом" с подкрепата на SDI

Приключи първият етап на стартиралата на 23 февруари 2016г. МИСИЯ „Защити своя дом”, на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), на която SDI е член и съучредител.Приключи първият етап на стартиралата на 23 февруари 2016г. МИСИЯ „Защити своя дом”, на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), на която SDI е член и съучредител. В рамките на кампанията се проведоха обучения на близо 500 ученици от 4-ти до 7-ми клас как да реагират при природни бедствия - земетресения, наводнения, пожари и други извънредни ситуации, както и  да дават първа помощ на пострадали.

Кампанията се провежда и във връзка с промените в Закона за защита при бедствия, които сериозно ограничават предоставяната от държавата помощ в кризисни ситуации. Мисия „Защити своя дом” е насочена към ученици, живеещи в райони с голям брой граждани с по-ниски доходи, но които няма да имат право на държавна помощ при бедствие. Чрез подходящи беседи, демонстрации и учебни игри по време на кампанията се цели децата да добият знания и умения за справяне в ситуация при възникнало природно бедствие - наводнение, земетресение, пожар или авария, както и да се информира обществото за ползите от застраховането.  На 19 април 2016 г., учениците от четвъртите класове на 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” от район „Сердика”, посетиха Националния учебен център на БЧК в с. Лозен, където 500 деца бяха обучени как правилно да реагират при възникнало земетресение или пожар и как да оказват първа до лекарска помощ. На откритата демонстрация присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи г-н Красимир Ципов, представители на Столична община, кмета на СО – район „Сердика“ г-н Тодор Кръстев и други официални гости. Те станаха свидетели в реално време на учебни игри и стресови ситуации, за правилната реакция на които децата бяха обучени от доброволци на Националния учебен център на БЧК, който също е партньор на кампанията. С изключително голям интерес децата участваха в демонстрациите, получиха подаръци и прекараха деня, наситен с положителни преживявания.Кампанията се провежда с медийното партньорство на няколко национални телевизии, информационни интернет сайтове, Вестник Застраховател, Инсмаркет, чрез сайта на БАЗБ http://baib.bg/, и сайта на СО - район „Сердика": www.serdika.bg, за да достигне до максимален брой граждани, които ще бъдат засегнати от законовите промени.

При настъпване на природно бедствие е важно никой да не изпада в паника и всеки да реагира адекватно. Бедствията настъпват неочаквано! Ние не можем да ги предвидим и предотвратим, но можем да се подсигурим, първо като се обучим как да реагираме и второ като се застраховаме!