06.04.2016

Днес стартира 45-тата Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, която се провежда с подкрепата на SDI

Радваме се, че имаме възможността да помогнем за развитието на образованието в България!

Конференцията ще се проведе в периода 6-10.04.2016 г. в гр. Плевен под патронажа на г-жа Цецка Цачева, Председател на НС и със съдействието на Община Плевен.

По време на конференцията ще се дискутира ролята на СМБ при решаването на съвременните проблеми на образованието по математика, информатика и информационни технологии в средното училище.

Акцент ще бъде поставен и върху висшето образование по тези дисциплини и особено върху образованието на учителите.
 

Програмата на конференцията ще включва доклади и научни съобщения от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване, както и работа по европейски и български проекти, свързани с образованието.
 

SDI благодари за възможността да помогне за провеждането на тази конференция и пожелава успехи на младите български математици!