29.12.2011

Investor.bg потърси SDI за комантар относно актуалните теми в застраховането

Стикерът по застраховка Гражданска отговорност е добра защита за потребителите и премахването му крие рискове, заявява управителят на SDI

Я. Христов: Промяната в кодекса за застраховане да включва надзор и над агентите.
Стикерът по застраховка Гражданска отговорност е добра защита за потребителите и премахването му крие рискове, заявява управителят на SDI


 
Ясен Христов
съдружник и управител
на SDI Застрахователен брокер
- Г-н Христов, как се адаптирахте към мерките на КФН за намаление на комисионните за брокерите и агентите? Отчетът ви показва 15% ръст на приходите от продажби през 2010 г. на годишна база, но мерките на КФН дойдоха в края на годината.

Тази наредба беше сериозен удар срещу всички посредници в България - и срещу брокерите и срещу агентите. Аргументите бяха, че ограничението на комисионните на застрахователните посредниците ще помогне за по-доброто финансово здраве на застрахователните компании.

Тогава обаче не се взе предвид, че това ще се отрази крайно неблагоприятно на застрахователните брокери, а от там и на потребителите, които разчитат да получават качествена услуга. Не беше редно подобни промени да се правят рязко. Трябваше да се помисли за определен гратисен период, през който всеки да има време да се адаптира към новитe условия. Наредбата беше приета на 3 ноември и влезе в сила от 15 ноември, което за мен беше недомислица. Това автоматично превръща тази мярка в лоша, тъй като е свързана със сътресение на пазара, което не бива да се допуска в една съвременна европейска икономика.

Тази мярка постави посредниците в неблагоприятна среда, което се отрази на инвестициите им в нови технологии, обучение на персонала и подобряване на качеството на предлаганите от тях услуги. От това в крайна сметка страдат потребителите, защото те предпочитат услугите на застрахователните брокери. Истината е, че именно при тях те могат да се запознаят с всички предложения на пазара на едно място и да направят информиран избор.

Чували сме, че по Гражданска отговорност посредници не са нужни, но това е заблуда, тиражирана от някои хора. Освен, че клиентите искат да сравнят цените на застрахователите, и то на едно място, те имат нужда и от много друга информация по тази застраховка. Например условията, свързани със зелената карта - колко струва, в кои страни важи, за кои държави е задължителна. Всичко това е различно при различните застрахователи. Освен това при някои компании гражданската отговрност носи отстъпки от доброволни застраховки като Автокаско, Имущество и др. Кажете ми кой, ако не брокерите, може да осигури условия за информиран избор на клиентие? Истината е, че когато страда посредническият пазар, страдат и потребителите.

- Увеличихте или намалихте клоновата  си мрежа в последната година?

Поради рязкото административно ограничаване на комисионните на посредниците, ние бяхме особено предпазливи по отношение на инвестициите през тази година. През 2010 г. бяхме открили 20 нови офиса, а през 2011г. открихме само един. Наложи се и сериозна оптимизация на разходите ни. Сега не вдигаме заплатите както бихме искали, замразили сме много от разходите, не можем да планираме достатъчно инвестиции за нови технологии. Това са все неща, важни за всяка една организация, а когато тя е в сферта на услугите са важни и за самите клинети. Тази година беше трудна не само за нас, но и за всички брокери и агенти на нашия пазар.

- Отпаднаха ли от пазара хилядите агенти, които нямат достъп до интернет и принтер?

Да, има промяна, но не може да се каже, че е кой знае колко голяма на този етап. Има агенти, които ние наричаме непрофесионални и сезонни, които преустановиха дейност. Това най-често са лица, които упражняват други професии, а застраховането им осигурява допълнителен доход. Агентите, които са разчитали в по-голямя степен на този доход, са намерили начин да се адаптират към новите условия.

- Все още усеща ли се сезонност при гражданската отговорност?

С течение на годините все по-малко се наблюдава пик, въпреки че го има. Може да кажем, че сме по средата на пътя между това всички полици да изтичат в края на месец декември и това да изтичат равномерно през цялата година. Постепенно автопаркът се подновява, а това е една от основните причини, заради която след 7-8 години почти няма да се наблюдава пик. Ако преди години 2,5-3 млн. полици се подновяваха през декември, тази година ще бъдат около 800-900 хил.

- Намалява ли делът  на Гражданската отговорност в приходите ви и  имате ли за цел да стане още по-малък?

Няма как да намалява и основните причини за това са две. Според официалната статистика цената на Гражданската отговорност в сравнение със същия период на миналата година е по-висока с около 12%. Втората причина е, че като цяло кризата се отразява негативно на продажбата на всички доброволни застраховки. Това е валидно за целия пазар.

- Какви са тенденциите при имуществените и животозастраховките?

В краткосрочен план очакванията ми не са оптимистични. Хората трудно отделят средства за такива застраховки. За да се промени това първо трябва да е налице подобрение на икономиката на макрониво. Трябва да минем през край на кризата, растеж и по-добри доходи на хората. Едва тогава може да се очаква истински ръст в продажбите на тези видове застраховки, а и на всички доброволни застраховки като цяло.

Важна роля за това разбира се има и застрахователната култура на населението, която в България на този етап е сравнително по-ниска, отколкото в повечето държави от Европейския съюз. Надявам се, че с времето това плавно ще се променя.

- Има ли атрактивни застрахователни предложения при доброволните застраховки?

Да, има. Интересно е обаче, че много хора не са запознати с тях. За пример мога да дам застраховката на дома, която може да бъде закупена на цена от около 25 лева за една година. Такава застраховка може да предпази жилището ви и вещите в него в случай на пожар, кражба, наводнение и др. Покритията на тази застраховка са напълно достатъчни за дома на едно средностатистическо българско семейство, което живее в панелен блок и разполага с техника до 2000 лева.

Хората са с усещане, че домашното имущество е много скъпа застраховка, но всъщност не е така. Цената й за една година може да е колкото месечната такса за СОТ, кабелна телевизия или интернет.

- Предстои обсъждане на промените в Кодекса за застраховането. Какво е мнението Ви относно предлаганото отпадане на стикерите към Гражданската отговорност на автомобилистите?

Премахването на стикерите крие голям риск. Полиците Гражданска отговорност вече се издават електронно, като се отпечатват на принтер на обикновен бял лист хартия. В случай че полицата не бъде придружена със стикер, който се разпространява под строга отчетност от ГФ към застрахователите и в последствие към техните структури, брокери и агенти, са налице условия за лесна фалшификация на полици.

Всеки може да започне да си разпечатва полици. Стикерът е средство за предпазване от измами, тъй като има холограмен знак и е труден за фалшифициране. Каквито и варианти на проверка за валидност на полицата да бъдат възможни, включително и по електронен път, малка част от клиентите ще се възползват от тях. Останалите лесно могат да се превърнат в жертви на измама.

Коментира се, че липсата на стикер ще намали цената на застраховката. Моето  мниние е, че оскъпяването на полицата с около половин процент, каквато е стойността на стикера, е пренебрежимо малко в сравнение с ефекта, който се постига по отношение на защитата на потребителите. Според мен стикерът е необходимото зло.

- Предстоят обсъждания за промени в Кодекса по застраховане. Какво трябва да се актуализира в него?

Надявам се, че когато се обмислят промените в Кодекса, ще се помисли много добре и за контрола от страна на държавата в лицето на КФН не само върху брокерите и застрахователите, а и върху всички участници на пазара, тоест и агентите. В момента агентите не се лицензират, не са поднадзорни лица, а би трябвало. Както брокерите така и те обслужват крайните клиенти, събират премии и биха могли да нанесат не по-малко вреди. Ние полагаме изпити, лицензираме се, контролирани сме. Съгласни сме с това, така е редно, но какво се случва с агентите? Не са малко случаите, когато един агент продава застраховки на много компании, тоест на практика той е брокер, но нерегламентиран. Има стотици, дори хиляди такива случаи, но досега никой не е санкциониран.

Неслучайно Европейската директива за застрахователните посредници касае всички посредници и не ги дели на брокери и агенти. За да е ефективна регулацията, тя трябва да е към всички.

- Оправдани ли са текущите цени на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Проблемът за застрахователните компании е недостатъчната цена на Гражданската отговорност. Статистиката показва, че размерът на изплатените обезщетения постоянно расте, както при имуществените, така и при неимуществените щети. Вече често има случаи на искове за неимуществени вреди за по над 500 хил. лв., а от чужбина идват и такива за по 2-3 млн. лв. Възможни са и по-големи обезщетения, тъй като в някои държави няма лимит на отговорността по този вид застраховка. Общият премиен приход по гражданска отговорност е около 370 млн. лв. за деветмесечието на 2011 г. и всяка по-голяма щета тежи. Тенденциите за нарастване на размера на обезщетенията води до загуби за застрахователите, тъй като темпът на нарастване на обезщетенията изпреварва темпа на увеличение на цените.