ОТСТЪПКИ С LIDL PLUS КАРТА

Сигурност за Вас и Вашите близки на цена от 14,28 лв. на година. Продуктът е разработен по идея на SDI и се предлага единствено в нашите офиси!

Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на Вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

Отчитайки последиците от икономическата криза и нейното отражение върху личните финанси на гражданите, SDI съвместно с GENARALI разработи универсален животозастрахователен продукт "ЗА МЕН И МОЕТО СЕМЕЙСТВО". Той е приложим както за граждани, така и за служители на фирми и други институции.

Застрахователните покрития по този продукт нямат времеви и териториални ограничения. Процедурата по сключване на полиците е кратка и се извършва в офисите на SDI, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Изплащането на застрахователните обезщетения е на базата на съкратен брой документи. Цената на тази застраховка е атрактивна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия.

Застраховката включва следните три покрития, които могат да бъдат закупени заедно или поотделно:
 

ПОКРИТИЕ 1.1 - 26,52 лева за една година.

Загуба на живот или трайна загуба на трудоспособност с обезщетения - 10 000 лева при злополука, различна от ПТП

Специално покритие за клиентите на SDI - 20 000 лева при злополука в следствие на ПТП
 

ПОКРИТИЕ 1.2 - 14,28 лева за една година.

Временна нетрудоспособност от злополука - При временна нетрудоспособност над 20 дни се изплащат 300 лв.

Специално покритие за клиентите на SDI - 600 лв. при злополука вследствие на ПТП

* Покритието е валидно само за здравноосигурени лица и след представяне на болничен лист. Покритието може да се сключва само в комбинация с Покритие 1.1
 

ПОКРИТИЕ 2 - 14,28 лева за една година.

Болничен престой вследствие на ПТП с обезщетение - 20 лева на ден в продължение на 30 дни


ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

  • В целия свят
  • 24 часа на ден
  • 365 дни в годината


В застраховката може да включите и членовете на Вашето семейство.

* В посочените цени е включен 2% данък върху застрахователните премии.

Притежателите на Lidl Plus карта ползват 10% ОТСТЪПКА при еднократно плащане на застраховката.

Рейтинг на застраховката

Рейтинг: 0.00 от 5. Гласували общо: 0 потребители