Застраховки Злополука на учащи и персонал

Застраховките са подходящи за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.

Застраховките могат да се сключват индивидуално и групово.

По условията на застрахователните полици се покриват следните рискове:

  • смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;
  • медицински разходи (включително разходи за болничен престой), но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
  • разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение в резултат на злополука.

Покритието по полиците е валидно за територията на България.

Коментари за нас в Google