МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

Застраховката е задължителна за чуждестранни граждани, пребиваващи краткосрочно или продължително в България

Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците в България.

Застраховат се чуждестранни граждани, които пребивават продължително или краткосрочно на територията на Република България или преминават транзитно през страната, при условие че нямат здравна или медицинска застраховка, валидна за територията на България.

Покритите рискове по застраховката са:

  • Медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване – разходи за медицински прегледи, изследвания, болнично лечение, лекарства и медицински средства.
  • Спешна дентална помощ – дентални услуги възникнали при инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина, изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб.

Застрахователната сума е 60 000 лева, а цената на застраховката се определя в зависимост от срока, възрастта и целта на пребиваване.

Коментари за нас в Google