Застраховка за хотели

Комбинирана застраховка „Хотели” е специализиран продукт, предназначен за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения.

Застраховката осигурява защита на сгради, спортни и обслужващи съоръжения, обзавеждане, инвентар, стоки и други в случай на:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития се предоставят допълнителни възможности за застраховане на:   

 • отговорност към посетители и гости;
 • лични вещи;
 • имущество, временно преместено от обекта;
 • машини срещу повреда;
 • машини под вътрешно налягане и бойлери срещу експлозия;
 • стъкло, огледала, неонови надписи и санитарен фаянс;
 • стоки в хладилник или фризер срещу развала;
 • стоки на път;
 • пари;
 • отговорности на работодателя и наемателя;
 • злополука;
 • кражба чрез взлом и грабеж (с отделна застрахователна полица).

Ако се интересувате от застраховка на Вашия дом, Ви препоръчваме специалната имуществена застраховка, разработена по идея на SDI. Тя Ви осигурява високи покрития на специална цена. 

Коментари за нас в Google