Застраховка за хотели

Комбинирана застраховка „Хотели” е специализиран продукт, предназначен за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения.

Застраховката осигурява защита на сгради, спортни и обслужващи съоръжения, обзавеждане, инвентар, стоки и други в случай на:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития се предоставят допълнителни възможности за застраховане на:   

 • отговорност към посетители и гости;
 • лични вещи;
 • имущество, временно преместено от обекта;
 • машини срещу повреда;
 • машини под вътрешно налягане и бойлери срещу експлозия;
 • стъкло, огледала, неонови надписи и санитарен фаянс;
 • стоки в хладилник или фризер срещу развала;
 • стоки на път;
 • пари;
 • отговорности на работодателя и наемателя;
 • злополука;
 • кражба чрез взлом и грабеж (с отделна застрахователна полица).

Ако се интересувате от застраховка на Вашия дом, Ви препоръчваме специалната имуществена застраховка, разработена по идея на SDI. Тя Ви осигурява високи покрития и до 50% по-ниска цена от стандартната.

Коментари за нас в Google