Селскостопански застраховки

Предмет на тези застраховки са реколтата от различни видове земеделски култури, селскостопански животни и коне.
 

ЗАСТРАХОВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове:

 • Градушка и в комбинация с нея;   
 • Буря и проливен дъжд;  
 • Пожар на корен;   
 • Осланяване;   
 • Измръзване/изтегляне.

При тази застраховка, освен определените стандартни изключения по полицата, не се покриват и загуби, причинени от суша, болести, химикали и препарати, гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици, както и загуби в следствие на естествено отмиране на видовете.
 

ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Тази застраховка покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства.

По желание на застрахования може да се направят допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.

Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря със застрахователните компании съобразно с пазарната конюнктура.
 

ЗАСТРАХОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ КОНЕ, КОНЕ ЗА РАЗПЛОД И ЗА ЛЮБИТЕЛСКА ЕЗДА

Обект на тази застраховка са:   

 • състезателни коне, паспортизирани и регистрирани в Българската федерация по конен спорт на възраст от 3 до 15 години, а за беговите коне от 2 до 5 години;   
 • коне за разплод, паспортизирани и регистрирани в Националната служба за селекция и репродукция на възраст от 3 до 14 години;   
 • подрастващи коне, паспортизирани на възраст от 1 до 3 години;   
 • учебни коне - паспортизирани на възраст от 6 до 12 години;   
 • коне за любителска езда на възраст от 1 до 14 години.

Сумите, за които се застраховат конете и които се изплащат в случай на загуба, се определят след експертна оценка и споразумение между застрахователя и клиента.

Застраховат се само коне, които притежават паспорт с нанесени всички диагностични изследвания, имунопрофилактични мероприятия и диаграма.

Застраховката гарантира обезщетение при смърт или убиване по необходимост на застраховани животни в резултат от:  

 • пожар;  
 • природни бедствия;   
 • злополука;  
 • заразни заболявания;   
 • колики;   
 • усложнения след раждане;  
 • следродилни инфекции;
 • скъсване на хранопровода;
 • пътно-транспортни произшествия при транспортиране на конете;    
 • ветеринарно-санитарни мерки за борба със заразни заболявания.

Обезщетение се изплаща дори и тогава, когато застрахованите коне загубят временно или постоянно възможност за участие в състезания в резултат от:

 • куцоти (тендинити, тендовагинити, бурзити, контузии в областта на ставите, разкъсвания на ахилесовото сухожилие, счупване на крайници);    
 • травми, получени по време на състезания и тренировки;    
 • травми при товарене (разтоварване) на транспортни средства.

Коментари за нас в Google