Карго застраховки

Обект на тези застраховки са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Застрахователните компании предлагат покрития съгласно следните основни карго клаузи:

 • Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82   
 • Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82   
 • Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82   
 • Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
 • Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87   
 • Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87   
 • Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82   
 • други

Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи като:

 • Institute Strikes Clauses (Cargo)-1.1.82   
 • Institute War Clauses(Cargo) -1.1.82   
 • Institute War Clauses (Air Cargo)-1.1.82   
 • Institute Strikes Clauses (Air Cargo)-1.1.82   
 • Institute War and Strikes Clauses -1.1.82   
 • Institute Malicious Damage Clause-1/8/82   
 • Institute War Clauses(sending by Post) -1.1.82   
 • други

Специални клаузи осигуряват застрахователно покритие при превоз на специфични товари:  

 • Institute Frozen Food Clauses(A)-1.1.86   
 • Institute Bulk Oil Clauses-1.2.83   
 • Institute Commodity Trades Clauses (A)-5.9.83   
 • Institute Jute Clauses-1.1.84   
 • Institute Natural Rubber Clauses-1.1.84   
 • Corn Trade F.P.A. Clauses-1.1.63   
 • Institute Timber Trade Federation Clauses-1.4.86   
 • Institute Frozen Meat Clauses(A)-1.1.86   
 • Institute Frozen Meat Clauses(A) 24 Hours Breakdown-1.1.86   
 • Bulk Oil Clauses -(Jan,1962) SP-13C   
 • Institute FOSFA Trades Clauses (A)-1/7/85   
 • Livestock Clause №1   
 • други

Коментари за нас в Google