Автоасистанс

Застраховка Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент при пътуване с автомобила.

При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застраховката Автоасистанс може да е валидна само на територията на Република България или и за чужбина.

Стандартният срок на застраховката „Автоасистанс“ е 1 година.
При настъпване на застрахователно събитие, застрахователните компании покриват следните разходи:

  • за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
  • за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
  • за репатриране на тленни останки в случай на смърт;
  • за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
  • за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
  • за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз;
  • за хотел;
  • за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.

SDI предлага специално Каско, при което получавате безплатен Автоасистанс. То е създадено за автомобили от 2 000 до 50 000 лв. и има много предимства.

Коментари за нас в Google