Fakti.bg Fakti.bg 01.06.2018

SDI Стартира национално проучване на рисковете в шофьорското поведениеското поведение

Инициативата SDIndex на застрахователния брокер SDI стартира през месец май 2018г. и представлява първото целенасочено национално представително изследване на вижданията на шофьорите за собствените им реакции, умения и поведение по време на път.

SDIndex представлява обобщена представителна самооценка на българските водачи на леки и лекотоварни автомобили на възраст между 18 и 75 г. в рутинни и рискови ситуации. SDIndex е базиран на изследователския инструмент DBQ (Driving Behavior Questionnaire), разработен през 90-те години от екип психолози в Манчестърския университет под ръководството на известния изследовател на грешките в човешкото поведение проф. Джеймс Ризън. Използването на DBQ дава възможност да се изследват не само нарушенията (преднамерени или непреднамерени), но и пропуските и грешките, които водачите допускат заради разсеяност или дефицит на умения. Резултатите от подобни изследвания в други държави, базирани на инструмента DBQ, показват, че много често произшествията са причинени именно от тези рискови поведения.

Повече за инициативата можете да видите тук.