Insurance.bg Insurance.bg 16.12.2010

Insurance.bg потърси SDI за коментар относно застраховка Домашно имущество

Как се застрахова техниката у дома? Застраховането на черна и бяла техника, включително компютри става чрез застраховката на дома, в която задължително първо трябва да се застрахова недвижимото имушество.

техникаИзключение се прави само за наемателите – те могат да получат покритие само за движимото имущество.
Забелязваме тенденция на ръст в търсенето на имуществени застраховки, като болшинството от хората включват и риска „кражба“, заяви за Insurance.bg Трайка Цананеева, мениджър „Корпоративно застраховане“ в застрахователния брокер SDI. Хората се информират за тези продукти покрай тегленето на кредити, при които е задължително да се сключи полица. След като си погасят заемите обаче вече сами търсят застраховки. Така, въпреки, че в момента има спад на ипотечното кредитиране и общия обем имуществени застраховки, брокерите продължават да отчитат увеличаващо се търсене от онези, чийто стари заеми изтичат.

Масово купуваните пакети за дома са на стойност между 25 и 50 лв., максимум до 100-150 лв., обясни експертът. Над тези суми вече говорим за изключения. Срещу премия от 25 лв. например можете да покриете щети на жилището до 10 000 лв., на движимото имущество до 3 000 лв. и да сте спокойни за кражби на стойност до 2 000 лв.

Кражбата е сред допълнителните рискове, за които се плаща и надбавка по застраховката на дома. Основното покритие обичайно е за пожар; природни бедствия като бури и урагани, градушки, проливни дъждове и пр.; вандализъм, наводнение от съседи, измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, паропроводна инсталация (вкл.от забравени кранове); експлозии и имплозии; удари от превозни средства или летящо тяло, както и допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпилото застрахователно събитие. Опасните за техниката токови удари понякога са в основното, а понякога в допълнителните покрития при различните дружества.

Риска „кражба“ включен в застраховката при повечето компании е само за „кражба чрез взлом“, което се доказва чрез протокол от полицията. На пазара има компании които плащат и при проникване чрез техническо средство, т. е. изделие на техниката, продукт на технологиите или друг предмет, който може да послужи за преодоляване на препятствия или да улесни достъпа до застрахованото имущество. В този случай обаче е задължително да има СОТ. За проникването с оригинални или дубликати на ключове разбира се не се плаща обезщетение.

Няма да е необходимо да правите опис на мебелите и техниката при лимит до 2 000 лв. Някои компании предлагат по-висок лимит, например до 4000 лв без опис, но имат специални изисквания за 2 броя секретни брави и масивна входна врата. За по-големи суми се изисква списък, който задължително трябва да съдържа марка, модел, сериен номер, година на закупуване и цена на продукта.

При оценката може да се приложи фактурната стойност, ако предмета е купен до една година. След това се отчита моралното остаряване и въобще пазарната му стойност, защото застрахователят възстановява от същия вид и качество, както е записано в условията. Ако имате 20 инчов телевизор например, който сте закупили за 700 лв. преди години, а сега най-близкото му подобие струва 300 лв., точно толкова би ви платила и застрахователната компания за него.

Все още са малко онези, които сключват полици за цялата стойност на имуществото поради високата цена, според Цананеева.
Напоследък прави впечатление и интересът към допълнителните покрития за умишлен палеж и взрив, съобщават от SDI. Допълнително може да бъдат покрити и катастрофичните рискове като земетресение или наводнение от реки,язовири и др. водоеми, но там няма осезаемо увеличаване на продажбите, въпреки множеството катаклизми тази година.

Жените проявяват доста по-голям интерес към застраховките на дома от мъжете. Понякога са заинтригувани дори от брошура, която съпругът им е донесъл покрай застраховката на колата. В други случаи пък хората биват заинтригувани от възможността за защита, когато пътуват, оставяйки жилището си без надзор.