Заповед

№1834

Дата: 20.11.2020 г.

Издател: Ясен Христов

Длъжност: Управител

Адресат: Всички служители на „Ес Ди Ай Груп” ООД

Съдържание: Акция „Каско Избор“ – 10-11-2020”

Във връзка с края на рекламна Акция „Каско Избор“ – 10-11-2020”

 

НАРЕЖДАМ:

1. На 23.11.2020 г. до края на работния ден всички офиси на SDI да демонтират винили Акция „Каско Избор“ – 10-11-2020”.

2. Рекламните винили да бъдат унищожени (срязани на поне 4 парчета) и изхвърлени.

3. След премахването на винилите НЕЗАБАВНО да се почистят остатъците от двойнолепяща лента по витрините на офисите, като се внимава да не се повредят стикерите на витрините.

ВНИМАНИЕ!!! Да не се пропуска да се почистят и остатъците от лепилото на двойнолепящата лента!